Obec tak prostřednictvím dotazníku zjistí, který investor nabídne nejlepší podmínky. Své nabídky měli zájemci odevzdat do minulého úterý. Nyní bude vedení obce dotazníky hodnotit.

Myšlenkou využití větru coby obnovitelného zdroje energie se v Brništi zabývají od letošního jara. Impulzem byl zájem jednoho z investorů o výstavbu šesti až osmi větrných elektráren v prostoru pod Brnišťským kopcem, směrem na Velenice.

„Rozhodli jsme se pro maximálně otevřený přístup, vyzvali jsme k vyjádření zájmu a předložení nabídek spolupráce celé spektrum investorů do větrné energie a nyní si mezi nimi vybereme nejvhodnějšího partnera pro dlouhodobou spolupráci,“ uvedl starosta Brniště Michal Vinš.

Vedení obce se zajímalo také o názory obyvatel na výstavbu větrné elektrárny a uspořádalo v uplynulých měsících anketu. Do té zapojila zhruba čtvrtina ze 420 domácností v obci. Souhlasně či spíše souhlasně k tomu, aby se obec zapojila do výroby větrné energie, se vyjádřilo přes 80 procent účastníků ankety. Zásadně proti bylo necelých 17 % hlasujících.

„Důležitou roli hraje i to, že se obec s obyvateli trvale přihlášenými u nás rozdělí. Polovina peněz, které tato investice přinese, půjde do obecního rozpočtu, druhá se pak rozdělí mezi občany Brniště, kteří mají v obci trvalé bydliště,“ dodal starosta.

Podívejte se: Skleněná stezka září v Brništi. Přijel se podívat i císař

Zdroj: Vít Černý