Jen nejtěsnějším poměrem hlasů 5:4 rozhodli zastupitelé Brniště na Českolipsku, že obec podpoří obnovení těžby kamene na kopci Tlustec. Přitom ještě letos v květnu na veřejném projednávání této „výbušné“ problematiky se drtivá většina lidí vyjadřovala proti těžbě. Zastupitelé, kteří hlasovali ve prospěch oživení prací v lomu, si slibují, že za ukončení dlouhého odporu proti lámání kamene získají finanční kompenzace a krok jim pomůže se stavbou obchvatu. Výhody prý převýšily nevýhody. Další dotčené obce proti plánu brojí dál a tak společnosti Kamenolom Brniště nadále chybí důležitá povolení.

Hlasování v Brništi sledoval i ředitel kamenolomu Petr Houska. Ten už letos veřejně ujistil, že garantují těžbu na 25 let, že předchozí sliby nadále platí a že usilují o sanaci i rekultivaci celého území, tak aby se mohlo otevřít široké veřejnosti.

„Rozhodnutí zastupitelstva nebylo jednotné. Z jednání rovněž vzešlo, aby bylo vyvoláno jednání s Libereckým krajem ohledně vybudování obchvatu Luhova, Jablonného v Podještědí a Mimoně,“ komentoval starosta Brniště Michal Vinš.

Podle něj se v zastupitelstvu rozhodovali na základě všech dostupných informací. A zároveň si prý uvědomovali, že současný stav kopce Tlustec je ve velmi špatném stavu a dochází k samovolným opadům kameniva.

„Nelze hovořit o turistické lokalitě, ale o kamenolomu. Přes veškerá upozornění, že se jedná o nebezpečnou lokalitu zde někteří lidé vědomě zákaz porušují,“ řekl Vinš. Jak dál vysvětlil, zastupitelé nemohli snášet toto chování části občanů a tak je vědomě vystavovat nebezpečí.

Těžba kopec "opraví"

„Je třeba si přiznat, že paradoxně pouze šetrná těžba dokáže 'opravit' kopec do bezpečného stavu dle velmi přísných pravidel a povinností, které bohužel v minulosti naší společnosti chyběly,“ prohlásil starosta Vinš. „Proto zastupitelstvo rozhodlo o využití 'brownfieldu' s následnou velmi finančně nákladnou sanací a rekultivací,“ dodal. Starosta vidí v kamenolomu přínos pro obec ve smyslu kompenzací, zaměstnanosti a mnoha dalších, blíže nespecifikovaných výhod.

Rozhodnutím Brniště byl naopak zklamán starosta Josef Lukavec sousedního Velkého Valtinova. „Nadále jsme zásadně proti obnovení těžebních prací. Zdejší lidé s tím nesouhlasí,“ uvedl Lukavec. Změna postoje jeho brnišťského kolegy ho rozzlobila. „Ještě nedávno na jednání mikroregionu tvrdil, že s těžbou nesouhlasí,“ podotkl.

Dobývání čediče se brání právě lidé z okolí Tlustce. Kromě Velkého Valtinova třeba město Jablonné v Podještědí nebo občanská sdružení Sdružení na záchranu kopce Tlustec a také Společnost pro trvale udržitelný život. „Těžař de facto obec uplácí. Ta slíbená kompenzace začne být vyplácena ale až po zahájení těžby. S tím ovšem v nejbližších letech určitě nelze počítat,“ uvedl předseda regionální pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život Miroslav Hudec.

Podnikatelům s kamenem letos například těžbu zkomplikovalo rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR. Odvolali se k němu odpůrci destrukce Tlustce, aby zrušilo předchozí kladnou výjimku z ochrany vzácných živočichů a rostlin, kterou firmě schválil Krajský úřad Libereckého kraje. Ministerstvo případ vrátilo kraji k novému projednání. „Ministerstvo uznalo, že hodnota celého vrchu Tlustec je nesmírná, s nejpřísnější možnou ochranu rostlin a živočichů, a to evropském měřítku,“ konstatoval Hudec.

Na Tlustci se těžil kámen od 70. let minulého století. Protesty veřejnosti začaly před více než dvaceti lety. Těžbu později zastavilo ministerstvo životního prostředí. Během let 2003 a 2004 byla těžba čediče krátce obnovena, ale pak zastavena. Podle odpůrců těžby není v regionu další kamenolom potřeba a jeho případný provoz by neúměrně zatěžoval své okolí zvýšenou dopravou, hlukem a prachem.