Je jím podle předpokladů dodavatel krmiva z Hradce Králové, který dodal do brnišťského zemědělského družstva krmivo s velkým množství léku proti kokcidióze. Tato dávka byla pro krůty smrtelná.
To potvrdil i dodavatel krmiva, který si nechal zpracovat vlastní laboratorní testy.

„Výsledky provedených testů jasně prokázaly, že chyba se stala na straně dodavatele krmiva, tedy jedné z našich dceřiných společností. Jedna z celkem čtyř dodávek krmné směsi pro krůty v Brništi, obsahovala vyšší podíl léku proti kokcidióze. Tento lék je v menším množství běžnou součástí krmných směsí pro krůty, brojlery atd. V současné době se šetří způsob, jakým se lék do dodávky dostal, neboť v ostatních dodávkách z jedné a té samé šarže se zvýšená dávka léku nepotvrdila,“ uvádí ve své zprávě tisková mluvčí společnosti Agropol Group. „Vzhledem ke zjištěným skutečnostem jsme připraveni nést následky a za tuto politováníhodnou situaci omlouváme. Případ bude velmi pečlivě prošetřen a budou přijata veškerá opatření k tomu, aby se podobná situace již neopakovala,“ dodává.