Starosplavské pobřeží Máchova jezera se bude měnit, vyroste-li ale na tamním mole kavárna s cukrárnou, je ve hvězdách. Původní záměr města Doks je minulostí, kvůli vleklým sporům a námitkám, které prošetřovaly státní úřady, se nestihl realizovat.

Město nechá vypracovat architektonickou studii revitalizace. „Je pak otázkou, zda ta bude náš původní záměr brát v potaz," řekla Deníku starostka Doks Eva Burešová s tím, že architekti zpracují, jak by mohlo vypadal starosplavské pobřeží od konce Jarmiliny stezky až k výpusti.

Původní záměr kavárny s cukrárnou napadal majitel kiosku na pobřeží, přidala se i firma PPP Construction CZ, která tvrdila, že způsob, jakým Doksy hledají investora pro revitalizaci, je diskriminační, netransparentní a nelegální.

Právě majitel kiosku, který na pobřeží stojí dlouhá léta, se obrátil na Ministerstvo vnitra ČR a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), aby postup Doks prověřily.

„Odbor dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra ovšem potvrdil, že postupujeme správně. ÚOHS dal stanovisko nejednoznačné, závěrem řekl, že postupujeme správně, ale že se může stát, že mohou nastat skutečnosti, kdy to správné nebude, ale blíže nespecifikoval, co se tím zamýšlí," říká Burešová.

Koncesní řízení netřeba

Přesto, že záměr podle starostky nevykazoval znaky koncesního řízení, nechalo si právě pro nejednoznačnost výkladu ÚOHS město za 34 tisíc vypracovat ekonomickou analýzu záměru. „Ta potvrdila, že pronájem pozemků pro účely provozování kavárny a cukrárny nevyžaduje koncesní řízení," říká Burešová. Provozovatel cukrárny by proto nemusel s městem podepsat koncesní smlouvu, která se uzavírá u tzv. PPP projektů, v nichž se propojují zájmy veřejného a soukromého sektoru.

Přestože má tedy cukrárna s kavárnou už svou ekonomickou analýzu, která mj. říká, že roční tržby provozovny mohou být až bezmála 480 tisíc korun, nikdo neví, zda na přístavním mole opravdu vyroste. Doksy totiž možná vypíší zcela nový záměr pronájmu pozemků.

„Rada města zatím odložila rozhodnutí o novém zveřejnění záměru pronájmu, a to z důvodu, že Agentura ochrany a přírody ČR, vlastník jezera, chystá na podzim rekonstrukci výpusti v této části pobřeží," řekla Burešová.

Práce, které by měly starosplavské pobřeží Máchova jezera zkultivovat, ale jen tak nezačnou. Brzdí je totiž řada stížností a soudních sporů, iniciovaných především majitelem kiosku.

Jak šel čas Září 2012 – zastupitelé Doks podpořili revitalizaci pobřeží ve Starých Splavech.
Leden 2013 – město zveřejnilo záměr o pronájmu pozemků. Přihlásili se dva zájemci.
Březen 2013 – Proti postupu města k vyhlášenému záměru pronájmu byly podány námitky, které prošetřoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a odborem dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra.
Červenec 2013 – Město na doporučení právníka původní záměr na pronájem zrušilo, revitalizace by se nestihla dokončit do předem stanoveného termínu.