Ti jednoznačně „své“ střední uměleckoprůmyslové škole sklářské vyjádřili podporu a připravují otevřený dopis pro hejtmana Libereckého kraje Stanislava Eichlera.

„Náměstek hejtmana pro resort školství Radek Cikl nás oslovil, abychom zvážili možnost převodu školy do své správy. Jenže vzhledem k našim finančním možnostem si nemůžeme dovolit školu podporovat v provozu,“ informoval zastupitele na jejich jednání starosta Kamenického Šenova Jaroslav Andrysík.

V souvislosti s tím předeslal, že ředitel SUPŠS František Janák činí všechny kroky, aby v Kamenickém Šenově mohl studovat od nového roku vyšší počet zahraničních studentů. Začíná se rovněž rozjíždět úzká spolupráce s libereckou vysokou školou.

V Ústí si nás budou vážit

Veškeré aktivity by ale, podle Jaroslava Andrysíka, v případě integrace přišly vniveč. „V každém případě je Liberecký kraj zřizovatelem školy, a proto by ji měl podporovat,“ prohlásil šenovský starosta.

„V Libereckém kraji jsou celkem čtyři sklářské školy a oproti tomu v Ústeckém kraji není ani jedna. Protože to tam máme blízko, navrhuji, abychom se trhli od Liberce a přešli pod Ústí, kde si naší školy budou vážit,“ naprosto vážně navrhl Ladislav Flégl.

Exstarosta Ota Raiter, který je zároveň i krajským zastupitelem, vysvětlil, že možné slučování sklářských škol je pro kraj aktuální vzhledem k nízkému počtu žáků přihlášených ke studiu.

„Letos v Novém Boru na střední školu nepřijali ani jednoho žáka a u nás v Šenově jich nastoupilo dvanáct,“ upřesnil Ota Raiter, který se po svém odvolání vrátil k původnímu zaměstnavateli Vyšší odborné škole sklářské a Střední škole v Novém Boru.

Osud sklářské průmyslovky není lhostejný ani samotným obyvatelům Kamenického Šenova. „Tady mluvíme o historické hodnotě a značce, s níž je město neoddělitelně spojeno. Proto chci veřejně požádat Otu Raitera, aby jako krajský zastupitel za naši školu apeloval na kraji,“ řekl Václav Frömmel.

Mají zahraniční morální podporu

Jak se vzácně shodl Ota Raiter s Jaroslavem Andrysíkem, je podpora šenovské průmyslovce to nejmenší, co mohou dělat. „Připravujeme otevřený dopis pro libereckého hejtmana Stanislava Eichlera, jehož prostřednictvím budeme požadovat, aby škola zůstala zachována. Při jednáních je nás připraveno morálně podpořit naše partnerské město Rheinbach či náměstkyně ministerstva školství Eva Bartoňová. Do věci se vložil rovněž poslanec Cyril Zapletal,“ dodal Jaroslav Andrysík.

Současná negativní kampaň o možném sloučení borské a šenovské sklářské školy je v době, kdy si zájemci o studium podávají přihlášky, velmi nepříjemná. Ředitel SUPŠS v Kamenickém Šenově František Janák dokonce zvažuje, že podá trestní oznámení na neznámého pachatele pro šíření poplašné zprávy.

O integraci obou škol uvažuje krajský úřad již několik let. Argumentuje nižším počtem studentů a vysokými náklady na provoz. Jak ale Radek Cikl, náměstek hejtmana pro odbor školství, již zdůraznil, žádné konečné rozhodnutí nepadlo.