„Dále na mostě v mimoúrovňové křižovatce u Nového Boru probíhá odbednění pilířů, odbourávání hlav a zkoušky pilot. Na prvním ekoduktu ve směru na Svor se pracuje na bednění a armování nosné konstrukce. Montáž skruže a zásyp základů opěr pak probíhá u druhého mostu přes migrační trasu,“ informovala ve středu 24. května Dana Zikešová z Týmu komunikace ŘSD.

Řidiči úsekem projedou obousměrně se sníženou rychlostí. Od místa výstavby nového mostu směrem na Nový Bor je pak kyvadlový provoz řízený semafory. „Částečná uzavírka zde bude platit přibližně do poloviny srpna 2023. Hlavní trasu plánujeme pustit do provozu v červenci příštího roku,“ sdělila Zikešová.

V Jablonném v Podještědí probíhá oprava mostu přes Kněžický potok.
Práce na mostě u Jablonného pokračují. Provizorium bude řidičům sloužit do října

Na průjezd stavební zónou si zatím řidiči celkem nenaříkají, semafory a kyvadlový provoz před Novým Borem je poměrně pružný. „Jezdím tudy pravidelně, oproti jiným místům to zdejší čekání a popojíždění o nervy není, pokaždé čekám tak pět minut,“ tvrdila Eva Jonášová z Liberce.

Stavba Zkapacitnění silnice I/9 mezi městem Nový Bor a obcí Svor začala během loňského srpna. Zatím zveřejňovaná cena přesahuje sumu 544 milionů korun. Velkou silniční zakázku získalo sdružení firem Eurovia CS, SaM silnice a mosty a Integra stavby. Po dokončení díla se každý ze stávajících pruhů silnice se rozšíří o šest metrů. Celkově stavba zahrnuje tři nové mosty. Z toho dva přes migrační trasy pro zvěř, a také nezbytné přeložky inženýrských sítí a doprovodných cest jako jsou přístupy na lesní i obecní pozemky. Podobu změní i křižovatka silnic I/9 a I/13 ve Svoru, kde vznikne okružní křižovatka.