Záměr České Lípy o vytvoření společného dopravního podniku se společností BusLine, který by měl v budoucnu zajistit fungování městské hromadné dopravy, je v souladu se zákonem.

Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který prošetřil dosavadní postup města, v tuto chvíli není důvod pro zahájení správního řízení. „Jinými slovy, město Česká Lípa ve svých krocích postupuje v souladu s platnými zákony,“ popsal mluvčí města Václav Šámal.

Prozatím

Kroky města se ÚOHS zabýval na podnět Libereckého kraje. Hejtman Martin Půta ale upozorňuje na fakt, že výsledek kontroly není konečný. „Konstatuji, že ÚOHS v tuto chvíli neshledal důvody pro zahájení správního řízení, nicméně nevyloučil zahájení správního řízení v pozdější fázi, například v době, kdy nově vzniklý subjekt pouze s 20% podílem města získá veřejnou zakázku bez výběrového řízení,“ upozornil Půta.

Podle českolipské starostky Romany Žatecké a místostarosty Juraje Ranince jsou za kroky kraje pouze politické důvody. „Máme tedy za sebou epizodku, kdy se někdo pokouší zpochybnit naše kroky směřující k funkční a pro město ekonomicky výhodné městské dopravě,“ uvedla starostka Žatecká.

Podle starostky město výsledek šetření ÚOHS očekávalo, neboť všechny kroky konzultovalo s právníky. „Nechceme dělat pokusy na občanech ve prospěch některých a vytvářet teplá politická místečka, ani zastrašovat zastupitele, politikařit a vyřizovat si nějaké osobní účty. Děláme transparentní kroky s jasným cílem mít komfortní MHD a možnost ji ovlivňovat, hlavně v ceně dopravního výkonu,“ dodala Žatecká.

Achillova pata záměru o společném podniku s dopravcem je právě nabídka BusLinu, že Česká Lípa bude vlastnit pouze 20 % podílu ve společné firmě, který by měl pokrýt stávající městský areál. Oba subjekty by pak o vedení společnosti rozhodovaly rovným dílem.

S tím mají problém i opoziční zastupitelé Lípy. „Celá konstrukce podniku a jeho orgánů je nastavena velmi nestandardně, systém dvou jednatelů je nejkratší cestou k arbitráži,“ uvedli ve společném prohlášení zastupitelé Tomáš Vlček, Pavla Procházková a Zdeněk Ježák.

Na základě prohlášení ÚOHS tak město dál pokračuje v chystání smluv, které povedou k založení podniku. „Připravují se smlouvy tak, aby město mělo nejen přímou kontrolu, ale především zásadně ovlivňovalo poskytované služby, technické vybavení, a hlavně cenu, kterou město bude platit za jeden kilometr provozu MHD,“ uvedl mluvčí města Václav Šámal.

Na kroky města v neděli upozornilo občanské sdružení Oživení, které společně s organizací Transparency International poslalo výzvu zastupitelům České Lípy, ať neobchází tržní soutěž. "Česká Lípa mohla využít otevřeného a nediskriminačního řízení, ve kterém by mezi více konkurenty na trhu hledala nejvhodnějšího smluvního partnera. Bohužel zvolila způsob, který jí nabídla sama společnost BusLine a.s. a který lze považovat za diskriminační vůči ostatním dopravcům. K tomuto postupu nevidíme sebemenší důvody a všem zastupitelům jsme napsali  výzvu, aby od svého záměru ustoupili," píše se na webu oziveni.cz