Česká Lípa se teď ale pokusí o malý zázrak: přesvědčit státní orgány, aby se z družstevních bytů staly klasické nájemní. O pomoc v této transakci požádali město sami družstevníci.

Vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení s bývalým předsedou družstva Jiřím Hau se totiž obávají, co bude dál. A řešení vidí právě v převodu domů na nájemní.

„Chceme jim pomoci, aby se situace v bytech na Ladech stabilizovala a lidé měli určitou jistotu," řekla starostka České Lípy Hana Moudrá. „Musí s tím ale souhlasit Státní fond pro rozvoj bydlení, který na výstavbu bytů poskytl dotaci."

Ve smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu bytů na Ladech se totiž Česká Lípa zavázala, že po dobu 20 let od získání kolaudačního souhlasu nesmí převést vlastnictví ani spoluvlastnický podíl v bytových domech na jinou osobu.

„Pokud bychom souhlas Státního fondu pro rozvoj bydlení nezískali a přesto byty převedli jako nájemní, hrozily by nám od fondu velké sankce, případně dokonce odstoupení od smlouvy. A to si nemůžeme dovolit," objasnila starostka.

Jedenáct bytových domů na Ladech s celkem 149 bytovými jednotkami má za sebou docela pohnutou historii a komplikovaný vývoj. Původní záměr, že by všechny byty byly družstevní, se ukázal jako nereálný a ve finále se většina budovaných bytů proměnila v nájemní. Družstevních zůstalo pouze dvacet bytů.

Česká Lípa byla nakonec nucena převzít úvěr, který si vzalo bytové družstvo Lada a za který město původně pouze ručilo. Úvěr nakonec dosáhl částky přes 207 milionů korun a okresnímu městu každoročně užírá 12,3 milionu korun na splátku. Splácet ho bude Česká Lípa až do roku 2025.