„Oprava kapličky byla potřeba, léta chátrala. Věřím, že si ji vezmou místní na starost a kaple bude v dobrých rukou," sdělil Radek Lípa, starosta města Zákupy.

Původní stavba z konce devatenáctého století prošla kompletní obnovou. Kaplička dostala nejen novou fasádu a věž. Původní zůstaly jen obvodové zdi. Celková rekonstrukce spočívala v izolaci proti vlhkosti, nových vnitřních i vnějších omítkách a výměnu potřebovala i podlaha.

Kaplička má novou i střechu a okna, ale ani ta nezměnila ráz památky. Jsou vyrobená podle původní předlohy. Aby kaplička uspěla před nenechavci, dostala ještě mříže do oken.

Původně márnice, dnes kaple, dostala nový kabát. Ve středu jí za pomoci jeřábu přibyla i věžička.Oprava památky je součástí společného projektu „Památky a jejich budoucnost", který vede Místní akční skupina LAG Podralsko. Součástí celého projektu je oprava drobných památek v krajině, odborné semináře, workshopy a další akce. Celkové náklady na projekt ze strany města Zákupy přesáhnou 600 tis. Kč.

„Devadesát procent nákladů je hrazeno z dotačního titulu „Programu rozvoje venkova" osa IV LEADER ze Státního zemědělského a intervenčního fondu," upřesnil Jindřich Šolc, manažer projektu spolupráce. Kamenice je malá obec s necelými dvěma stovkami obyvatel. „Vesnička žije, osadní výbor funguje bezvadně a pořádá spoustu akcí," dodal starosta Zákup.

„Chtěl bych poděkovat místní akční skupině LAG Podralsko za iniciativu, protože tímto způsobem můžeme získat finance na rozvoj venkova," doplnil Radek Lípa.