Symbolicky nedlouho před osmdesátým výročím úspěšné vojenské operace parašutistického výsadku Anthropoid, jejímž výsledkem byla smrt zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. František Moravec je považován za strůjce tohoto plánu.

Na náhrobku místa jeho posledního odpočinku bude vytesáno: Nikdy nesmíme vzdát spravedlivý boj pouze proto, že se situace zdá beznadějná – žádná moc na světě nemůže navždy zotročit lidského ducha.

Manželé Moravcovi s dcerou Táňou ve Washingtonu v roce 1949.
Pohlednice z minulosti: Vzpomínky na generála Františka Moravce

Ostatky brigádního generála přivezla do Česka z USA ministryně obrany Jana Černochová. Na čáslavském vojenském letišti přistál armádní speciál krátce před 10. hodinou. Přímo na letišti následovala smuteční repatriace za účasti významných představitelů státu a rodiny Františka Moravce.

Vyzvednutí ostatků ve Washingtonu, kde byl František Moravec pochován, zařídila jeho rodina. Nejvíce aktivní byla v celé záležitosti generálova vnučka Anita Moravec Gard, která nyní do Čech přiletěla spolu s Černochovou. Právě ona převzala v roce 2019 čestné občanství in memoriam, které Čáslav svému významnému rodákovi udělila. Několik let pak město jednalo s rodinou o splnění přání Františka Moravce, aby po smrti spočinul v rodném městě.

„Můj dědeček zastával myšlenku, že lidé chtějí a mají právo žít ve svobodě. Nyní přichází jako svobodný do svobodné České republiky. Byl by velmi potěšen, že dnes, padesát šest let po jeho smrti, si připomínáme, že musíme bránit naši zemi a naši svobodu. A musíme také pomáhat ostatním, kteří brání svou zemi a svou svobodu,“ řekla Anita Moravec Gard.

Anita Moravec Gard na návštěvě v Čáslavi.
Vnučka generála Moravce navštívila čáslavský kostel a synagogu

Po smuteční repatriaci byly Moravcovy ostatky převezeny do čáslavského kolumbária za doprovodu čestné stráže a slavnostních salv. „František Moravec byl velmi silná osobnost, která se nepochybně řídila myšlenkou, narazíš-li na zlo, vystup z řady, zlo definuj a bojuj s ním. Jak snadné, ale jak málo lidí se tím ve skutečnosti řídí,“ uvedl starosta Čáslavi Vlastislav Málek s tím, že vnímá symbolicky, že se převoz uskutečnil právě v této době.

„Z důvodu covidové pandemie byla repatriace ostatků pana generála několikrát odsunuta. Dochází k ní v době, kdy čelíme mnoha otázkám o pravé podstatě vlastenectví, odhodlání a partnerství,“ dodal Málek.