Událost byla ovšem letos hned v několika ohledech jiná než v minulosti. Původně měl ceremoniál proběhnout v dubnu v divadle, plány zhatil nouzový stav. Pokračující pandemie i nyní průběh slavnosti zredukovala, chyběli diváci i kulturní program. Udílení Ceny Ď bylo jiné i v tom, že uznání získali držitelé nejen za město Nový Bor a za Liberecký kraj, ale poprvé také za Ústecký kraj.

„Přes řadu omezení to podstatné zůstalo – možnost veřejně poděkovat lidem, kteří i v této době myslí na druhé a nejen v souvislosti s koronavirovou krizí, ale třeba s nemocí, postižením jiných lidí, s pomocí zvířatům nebo rozvoje měst a komunit,“ řekl novoborský starosta Jaromír Dvořák.

Ze čtrnácti nominovaných v Libereckém kraji získala krajskou cenu Ď za rok 2020 sedmašedesátiletá Helena Linková, navržená občanským sdružením D.R.A.K. z Liberce. „Celý život pracovala s mládeží. Její síla a ochota dělat něco pro druhé je neutuchající. Pomáhá jako dobrovolník na dětských akcích, na cyklistických a lyžařských závodech. Ochotně také tlumočí a doprovází v německém jazyce v rámci spolupráce s německými sousedy,“ vyzdvihl moderátor a duchovní otec celorepublikového projektu Ceny Ď Richard Langer.

Krajskou cenu Ústeckého kraje převzala Lada Nebeská, kterou navrhla Zoologická zahrada Děčín. Ta po dopravní nehodě, po které ochrnula na polovinu těla, ztratila krátkodobou paměť, podstoupila několik operací a transplantaci kmenových buněk. Protože byla do té doby aktivní sportovkyně a studentka, nechtěla jen sedět doma. Zajímala se o práci v zoo, kde volné místo neměli, přesto se tam domluvila na spolupráci, kdy zdarma toužila být k ruce zahradnici, aby alespoň byla venku a v blízkosti zvířat.

„Nejprve chodila tři dny v týdnu, později už každý den. Ukázalo se, že pobyt mezi lidmi pro ni byl přínosem. A zoo na oplátku získala skvělého pomocníka, který zde odpracoval stovky hodin zcela zdarma,“ popsal Langer.

Držitelem městské ceny Ď 2020 Nového Boru se stal za přínos k uspořádání zdejších Mezinárodních sklářských sympozií proslulých pod zkratkou IGS kunsthistorik Milan Hlaveš, který ač není rodilým Novoborákem, učinil nesmírně mnoho pro propagaci města ve světě, právě prostřednictvím kurately nad těmito sklářskými sympozii v Novém Boru.

„Svým rozhledem, profesionalitou a osobním nasazením významně přispěl k úspěchu všech posledních ročníků IGS, na nichž se podílel,“ řekla o něm vedoucí odboru školství a kultury novoborské radnice Alena Forgáčová. Jak upřesnila, Hlaveš ve funkci kurátora IGS působil v letech 2012, 2015 a 2018.

Cena Ď je v Novém Boru už dobře zabydleným projektem. Bor se do něj zapojil v roce 2011, v následujícím ročníku se stal generálním partnerem za Liberecký kraj. V jubilejním 20. ročníku bylo ve zvláštní kategorii na ocenění navrženo i samotné město. Touto nominací vyjádřil Boru poděkování autor projektu Cena Ď Richard Langer. „Město nám v obtížné chvíli nabídlo spolupráci a z té zakrátko vzniklo desetileté fungující a smysluplné partnerství,“ prohlásil Langer.