Domácnosti na sídlišti Pražská v Doksech odmítají platit horentní sumy za dodávané teplo. Dokští se postavili proti provozovateli zdejší kotelny, liberecké firmě Lenoxa a.s., a odmítli s ní podepsat smlouvu o dodávkách tepla na letošní rok. Na to společnost reaguje vskutku originálním způsobem.

„Abychom vyvolali více aktivity v jednání z jejich strany, písemně jsme odběratele upozornili na ukončení dodávek tepelné energie bez uzavřené písemné smlouvy,“ píše se ve vyjádření, v němž firma Lenoxa a.s. reaguje na otázky Deníku.

Dokští skutečně nezahálejí a aktivitu vyvíjejí. V tomto týdnu dorazí do zdejších domácností vyúčtování za dodané teplo za loňský rok. Na to je již připraveno Sdružení vlastníků bytových jednotek a okamžitě přijaté vyúčtování přepošle na Státní energetickou inspekci do Liberce.

„Odešleme stížnost na to, že byl porušen závazný postup při tvorbě ceny tepelné energie a při její kalkulaci,“ upřesňuje Román Bláha, jeden z předsedů Sdružení vlastníků bytových jednotek v Doksech.

ČTĚTE TAKÉ: Přijdou v Doksech o teplo?

Důvodem protestu je vysoká cena tepla stanovená od provozovatele zdejší kotelny. Ten si v loňském roce naúčtoval 770 Kč/GJ a pro letošek zálohy ještě zvedl na závratných 905 Kč/GJ. Přitom průměrná cena tepla v České republice se pohybuje kolem pouhých 620 Kč/GJ.

S tak vysokou kalkulací cen v Doksech nesouhlasili, a proto vyvolali jednání mezi nimi a dodavatelem tepla, jejímž předmětem bylo jednostranné znění smlouvy pro letošní rok. Schůzka mezi odběrateli a ředitelem společnosti proběhla na počátku března letošního roku.

Během ní zazněl ústní příslib ředitele Lenoxy Jana Podolského, že připomínky ze strany Dokských budou zahrnuty do nové smlouvy. „Byla nám tedy doručena další smlouva, která měla být podle dodavatele upravená, ale zjistili jsme, že ani jeden z našich ujednaných požadavků nebyl do smlouvy zahrnut,“ popisuje Roman Bláha.

Dokonce byl u smlouvy přiložen průvodní dopis, v němž společnost požadovala odeslání podepsaných smluv do 20. března, přičemž pošta přišla 18. března. Lenoxa nájemníkům vyšla vstříc pouze v jediném bodě, a to snížením záloh z devadesáti na sedmdesát procent měsíčního rozpisu. „V jiných bodech nám nebylo rozhodně vyhověno,“ zdůrazňuje předseda Bláha.

Hrozí odpojení

Něco jiného si však myslí dodavatel tepla. „Smlouvu jsme s odběrateli vždy projednali při osobních schůzkách a v textu smluv jsme akceptovali jejich připomínky a návrhy, pokud nebyly v rozporu se zákonem,“ píše liberecká společnost.

Jisté je jedno. Sdružení vlastníků se s Lenoxou nedohodlo a nyní čelí hrozbě odpojení od dodávek tepla. Podle Romana Bláhy na to však nemá dodavatel právo, protože pokud není podepsána smlouva nová, platí ta předešlá.

„Nemůže platit předešlá smlouva, protože odběratelé, se kterými se snažíme smlouvy uzavřít, vznikli převážně na počátku tohoto roku jako nové právnické osoby po privatizaci bytů města,“ hájí své kroky Lenoxa s tím, že jako držitel licencí na výrobu a rozvod tepelné energie mají zákonnou povinnost dodávat energie pouze na základě písemné smlouvy.

Tímto postupem se snaží vyhnout porušování zákona a s odběrateli intenzivně jednají.