Každý člověk se může v budoucnu dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhých. A těmi druhými nemyslíme jen rodinu. Po celém regionu nabízí své služby například Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, které pomáhá nejen občanům s handicapem, ale i starším lidem, kteří pomocnou ruku potřebují.
Přestože Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje sídlí v České Lípě, jeho klienti jsou roztroušeni po celém Českolipsku. „V současné době máme asi čtyřicet klientů mimo Českou Lípu,“ říká vedoucí centra Jaroslav Leško. O službách centra se lidé dozvídají různým způsobem, od svých lékařů, v nemocnici nebo od sousedů či známých.
Každý nový klient nejprve vyplní dotazník, kde uvede informace o svém zdravotním stavu a také požadavky na případné poskytované služby. Pracovníci centra pak lidem pomáhají přímo u nich doma. Nejčastěji se jedná o poradenství, osobní asistenci, služba realitní péče, půjčování kompenzačních pomůcek či vzdělávací a volnočasové aktivity. „Poptávka po našich službách je nyní větší než jsou naše možnosti,“ dodává Jaroslav Leško.
Pomoc je potřebná
Města, jejichž občané těchto využívají, českolipské centrum také finančně podporují. Například Dubá letos ze svého rozpočtu uvolnila šedesát tisíc korun. „Díky tomu je zajištěna pomoc pro občany města, kteří se ocitnou v situaci, kdy si nemohou sami dojít na nákup nebo nejsou schopni se postarat o úkid bytu,“ uvádí účetní města Danuše Červená.
Podle ní řada dubských občanů těchto služeb využívá již od roku 2003. „Vzhledem k tomu, že seniorů v Dubé přibývá, jedná se o velmi potřebnou pomoc,“ doplňuje.
Kromě Dubé centrum finančně podporují například i města Doksy, Nový Bor a také Česká Lípa. „Vzhledem k počtu klientů z České Lípy je příspěvek od města poměrně nízký,“ podotýká vedoucí českolipského centra.

Další zprávy z regionu najdete zde