Ve Cvikově se takové místo nachází na soukromých pozemcích, které leží mezi ulicí Čs. armády, což je zároveň silnice směřující od hlavní křižovatky do Sloupu, a prostory za bývalým vlakovým nádražím. Od silnice jsou tyto plochy odděleny provozem dřevařské společnosti Forest, takže z veřejné komunikace na ně není vidět. Přitom, jak jsme se sami přesvědčili, vjezd do areálu není nijak kontrolován, takže podmínky pro nekalé praktiky tu jsou přímo ideální. A opravdu, skutečnost předčila veškeré očekávání.
„O existenci tohoto problému jsme se dozvěděli teprve asi před dvěma týdny,“ informuje pracovnice Městského úřadu ve Cvikově Lucie Kolbabová, která má na starosti problematiku životního prostředí. „Nyní budeme podnikat příslušné kroky“.
„Je to dost nepochopitelná záležitost,“ říká místostarosta MěÚ ve Cvikově JUDr. Jaroslav Švehla, který je zároveň krajským zastupitelem a předsedou výboru pro regionální rozvoj Libereckého kraje. „Dříve bývaly ve Cvikově dvakrát ročně organizovány svozy velkého nebo jinak neběžného odpadu. My jsme ale zhruba před čtyřmi roky tuto praxi opustili a vybudovali ve městě vlastní sběrný dvůr. Každý sem může dovézt jakýkoli odpad, včetně tzv. nebezpečného odpadu, nevyjímaje ani baterie nebo dokonce i léky. Pro naše občany, tj. obyvatele trvale žijící ve Cvikově, v Lindavě, Trávníku či Drnovci je navíc tato služba zdarma. Zpoplatněna je jen pro ty, kteří tu nemají trvalé bydliště, a pochopitelně i pro podnikatele. Provoz sběrného dvora stojí město samozřejmě nemalé peníze. Myslíme si ale, že se přesto vyplatí, protože problémy s černými skládkami a jejich likvidací by nás stály mnohem víc.“
Obhlídka přímo na místě ukazuje, jak se černá skládka postupem doby rozrůstala - lze odhadovat, že se její nynější rozloha už pomalu blíží rozměrům nedalekého fotbalového hřiště…
Podstatnou část tvoří hromady zeminy, případně stavební suť. „Přitom občané vědí, že pokud se chtějí zbavit čisté zeminy, mohou ji nabídnout městu. Teď by se zrovna hodila při úpravách školního hřiště nebo také při zavážení terénních nerovností za tribunou TJ FK Cvikov“, kroutí hlavou JUDr. J. Švehla.
Některé zřejmě poměrně čerstvé navážky na rozlehlé skládce prozrazují však i výskyt nebezpečnějšího odpadu: plasty, eternit, dokonce i hromada starého asfaltu, zřejmě odstraněného při opravách nějaké silnice.
„Neprodleně vyvoláme jednání s odborem životního prostředí při MěÚ v Novém Boru, do jehož širších pravomocí naše město v tomto případě spadá,“ uzavírá místostarosta Cvikova.
„Ten pak bude muset podniknout další kroky vůči vlastníkovi, který podle zákona nese odpovědnost za to, co se na jeho pozemku nachází.“