Řada evropských států včetně České republiky zaznamenala nárůst případů. Na vině jsou rodiče, kteří odmítají očkování pro své děti. Černý kašel se vyskytuje i v Libereckém kraji.

„Velmi alarmující je, že v případě České republiky dochází podle dostupných hlášení k lokálním výskytům černého kašle u neočkovaných dětí, a to i školního věku. Přitom očkování proti pertusi patří mezi povinné vakcíny. Vývoj tak napovídá, že černému kašli se daří z velké části mezi lidmi, kteří očkování odmítají,“ sdělila ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Barbora Macková.

Ta jako lékařka vnímá odepření povinného očkování dítěti jako neakceptovatelný hazard se zdravím. „Apeluji, aby se rodiče neváhali poradit s dětskými lékaři, pokud o očkování pochybují, a pokud možno dodržovali očkovací kalendář,“ zdůraznila.

Výskyt černého kašle v našem regionu eviduje i Krajská hygienická stanice Libereckého kraje (KHS LK). Jedná se o pět potvrzených případů, z nichž dva byly v českolipském okrese. Další tři nemocné děti jsou z okresu Semily a nakazily se na základní škole v rámci epidemie v Královéhradeckém kraji.

Štěnice v bytě? Jejich přítomnost potvrzuje trus, který vypadá jako malé černé tečky. Nachází se nejčastěji v okolí postelí, například na roštech, matracích nebo i na nábytku a zadních stranách obrázků na stěnách.
Štěnice trápí nejen ubytovny, ale i paneláky. Jak je na tom Českolipsko?

„Dva z těchto případů jsou děti, které nebyly očkovány na žádost rodičů, třetí dítě bylo očkováno v náhradních termínech oproti platnému povinnému očkovacímu kalendáři,“ popsala situaci mluvčí KHS LK Zuzana Balašová. V současné době řeší dalších pět případů u očkovaných osob, z toho čtyři případy na Liberecku a jeden na Jablonecku.

Prevencí onemocnění je očkování, ať už očkování dětí, které patří mezi povinné, ale i vakcinace dospívajících a dospělých, včetně těhotných žen. Současné vakcíny proti černému kašli jsou bezpečnější než dříve používané. „Vzhledem k vývoji, který je pozorován v několika zemích Evropy apelujeme na provádění pravidelného očkování proti černému kašli u dětí, dále doporučujeme i přeočkování dospělých osob, a to zejména u těch, kteří plánují rodinu nebo se pohybují v blízkosti novorozenců a kojenců,“ podotkla Balašová.

Záchvaty kašle mohou přetrvávat několik týdnů. Toxiny napadají a porušují sliznice dýchacích cest, výstelku průdušnice a průdušek a pronikají také do krve. Může se objevit krátká zástava dechu, po které následuje hlasitý, zajíkavý nádech připomínající zakokrhání kohouta. Záchvat kašle někdy končí vykašláním chrchle nebo zvracením. Kašel se zhoršuje v noci a nereaguje na běžnou léčbu. Mezi záchvaty kašle pacient nemá obvykle žádné příznaky.

Odchyt divokých koček v městské části Ralska Ploužnici.
V Ralsku kočky netýrají. Obyvatelé Ploužnice pro ně chystají na zimu zázemí

„Trend onemocnění u nejmenších dětí jasně odráží vývoj v celé populaci a potvrzuje, že nejčastějším zdrojem onemocnění pro nejmenší děti je jejich okolí, tedy sourozenci, rodiče, prarodiče a další adolescenti a dospělí. Musím zdůraznit, že k lokálním výskytům dochází stále častěji u neočkovaných dětí, a to i školního věku,“ informovala zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Kateřina Fabiánová.

Medici PRO Očkování

Nedostačující proočkovanost je hlavním tématem, kterým se zabývá spolek Medici PRO Očkování. Projekt studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy si klade za cíl rozšířit povědomí o důležitosti očkování v široké veřejnosti. Spolek organizuje diskuzní setkání, besedy a interaktivní semináře, jejichž cílem je zvýšení informovanosti a vymýcení mýtů.

Projekt cílí především na středoškoláky, kteří jsou zranitelnou skupinou vzhledem k jejich větší náchylnosti a přístupu k dezinformacím na sociálních sítích, které mohou mít neblahý vliv na jejich budoucí rozhodování.

„Vzhledem k našim poměrně nedávným středoškolským studiím jsme si vědomi, že na téma očkování v rozvrzích není moc prostoru, stejně jako chybí osvětové akce, které by o tomto problému dostatečně informovaly. Proto jsme se rozhodli docházet na střední školy a tuto problematiku studentům interaktivní přednáškou představit,” dodal za spolek Lukáš Vaněk.