Byl určený pro kratochvíli panstva. Tak popisuje historik českolipského muzea Jaroslav Panáček dobový účel renesančního letohrádku v těsné blízkosti vodního hradu v České Lípě. Takzvaný Červený dům by měl po právě začínající rekonstrukci vypadat skoro jako nový. Hlavní práce by měly skončit do konce příštího října.

„Nacházel se na okraji zámecké zahrady. Jak je doloženo jedním obrazem, konalo se tu holdování měšťanů vrchnosti. Lidé procházeli a provolávali slávu pánům tamhle nahoře,“ vypráví Panáček a ukazuje na arkádu v patře přes celou šířku jižní stěny domu.

Milionová škoda vznikla při včerejším požáru sypače v části obce Dubá – Horky, ke kterému vyjížděly tři jednotky hasiči krátce před půl pátou ráno.
KRÁTCE: V Dubé hořel sypač, Červený dům dostane novou fasádu

ZA PÁR LET KONEC

Právě ta je nejvíce poškozená, akutně hrozilo, že nejen na poměry regionu unikátní výzdoba bude nenávratně ztracená. „Pás s loveckými výjevy je už na několika místech opadaný, shodli jsme se s restaurátory, že další zimy by už nemusel přežít,“ potvrzuje ředitel muzea Zdeněk Vitáček, že už nebylo možné dál otálet.

Na druhou stranu, bez významnějších zásahů fasáda přečkala takřka 135 let. „V roce 1883 nechal tehdejší vlastník domu, průmyslník Josef Altschul, zrekonstruovat fasádu domu. Pracemi byl pověřen místní akademický malíř Eduard Steffen. Zedníci ale oklepali původní omítku nedopatřením dříve, než ji Steffen stačil zdokumentovat,“ připomíná historik. Následně nezbylo než jako předlohu použít rytiny grafika Johanna Eliase Ridingera.

Zatoulaní psi jsou umístěni do záchytných kotců, až poté putují do útulku.
Zatoulané psy z Lípy budou strážníci vozit do Děčína

Co nejblíže této historické podobě, s respektem k novějším zásahům, se nyní restaurátoři pokusí Červený dům dostat. Jaroslav Panáček také upozorňuje na zažitý mýtus označovat stavbu za lovecký zámeček a podobně. K těmto účelům stavení, dnes využívané muzeem jako depozitář a restaurátorské dílny, nikdy v historii nesloužilo. Nynější oprava je pokračováním po rekonstrukci západní fasády, dokončené v roce 2016.