Příslib dotačních peněz z Integrovaného regionálního operačního programu PO2 Charita nyní získala. Pro získání dotace ale potřebuje mít nemovitost ve svém vlastnictví. Prodej tohoto domu včetně přilehlých pozemků této organizaci tak schválili českolipští zastupitelé na svém srpnovém jednání.

Kupní cena domu vč. pozemků je znaleckým posudkem stanovena na 7,75 milionu korun. Na základě kupní smlouvy město majetek na Charitu převede, tj. zapíše do katastru nemovitostí. Jakmile bude mít Charita dotační peníze k dispozici, kupní cenu uhradí městu.

„Stejný postup jsme uplatnili i při prodeji sousedního Azylového domu Jonáš, který od nás charita taky koupila a opravila. Věřím, že i nyní vše dopadne dobře a Charitě se podaří objekt opravit. Přeji jim, ať vše postupuje bez komplikací,“ uvedl místostarosta České Lípy Martin Brož.

Zastupitelé schvalovali také výkupy či bezúplatné nabytí pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pokračují tak v pilotním projektu, v rámci kterého město postupně získává od úřadu strategické pozemky, díky kterým především sjednocuje vlastnictví ploch v určitých lokalitách města. Do majetku jich včetně těch, které zastupitelé odsouhlasili na srpnovém jednání, získalo už dvanáct, polovinu z toho bezúplatně, za ostatní pozemky město zaplatilo celkem 3,4 milionu korun.