Největší letošní plánovanou investicí je oprava chodníků ve Vrchlického ulici na Kopečku, náklady jsou odhadnuté na tři miliony korun.

Podle českolipské starostky Jitky Volfové se snaží systematicky chodníky a komunikace ve městě opravovat a když to jde, tak vyhovět přání občanů. „Na opravy chodníků a komunikací jsou občané citliví. Je pochopitelné, že každý chce u svého domu, bytu či zahrádky mít spravený chodník, po kterém se chodí bezpečně, a vozovku bez výtluků. Není však v našich personálních ani finančních možnostech opravit vše najednou,“ řekla Volfová.

Letošní plán oprav tak čítá 18 položek, který nezharnuje opravy výtluků, které vznikají během celého roku. Město uzavřelo novou rámcovou smlouvu na opravy komunikací na další dva roky. Její cena se vyšplhala na necelých 51 milionů korun. Je přibližně nižší o dvacet milionů korun, než byla cena předpokládaná při vyhlášení veřejné zakázky.

„Rádi bychom všechny opravy zanesené v plánu letos realizovali. Může se však stát něco nepředvídatelného, kvůli čemu nebude možné realizovat opravy všechny,“ podotkl českolipský míststarosta Jakub Mencl s tím, že přihlíží k celkovému poškození a míře opotřebení chodníků, vozovek a dopravního značení. „Provádíme také samozřejmě vlastní šetření a přihlížíme i k podnětům občanů,“ dodal.

PLÁN OPRAV:

- Vrchlického ulice (část od ulice Pod Hůrkou do výjezdu na I/9) – oprava obou chodníků vč. výměny obrubníku
- Antonína Sovy (u bytových domů čp. 1726 – 1723) – kompletní oprava sdružené komunikace od parkoviště až na konec chodníku HOTOVO
- Antonína Sovy (u bytových domů 1718 – 1721) – kompletní oprava sdružené komunikace od parkoviště až na konec chodníku HOTOVO
- R. Hrušínského, P. Wonky, Štursova, Hornická - oprava chodníků a výsprava bodových poškození konstrukce vozovky
- Bulharská – oprava části chodníku před železářstvím Karel + oprava křižovatky do ulice Československé armády
- Šluknovská (kolem ZŠ od křižovatky s Pražskou ulicí k autobusové zastávce) – oprava chodníku DOKONČUJE SE
- Jihlavská a Hradecká – oprava schodů a propojovacího chodníku mezi ulicemi
- Brněnská – oprava schodiště mezi hlavní vozovkou a obslužným parkovištěm
- Ústecká (u bytových domů čp. 2914 – 2918) – pokládka nového povrchu a doplnění bezpečnostních prvků V REALIZACI
- Topolová – oprava retardéru
- U Ploučnice – oprava chodníku od přechodu pro chodce u světelné křižovatky k čelu opraveného chodníku do Moskevské ulice
- Okružní (u bytových domů čp. 2166 – 2173) – oprava koruny opěrné stěny + výměna betonového schodiště mezi vozovkou v Okružní ul. a chodníkem
- Dlouhá – částečná obnova povrchu vozovky HOTOVO
- Dlouhá (u bytového domu čp. 2449 – 2450) – úplná obnova přístupových chodníků a schodiště, která jsou napojená na průběžný chodník
- Mariánská – oprava chodníku vpravo ve směru do centra od bytovek (proti KUR Sport) do křižovatky se Sadovou ulicí