Charita Česká Lípa zahájila rozsáhlou rekonstrukci svého areálu sociálních služeb v Dubické ulici. Projekt, který má být hotov do konce roku 2025, zahrnuje modernizaci nevyhovujících budov a zlepšení podmínek pro poskytování sociálních služeb. O nákladnou přestavbu se postará stavební společnost Versana.

Objekt, který organizace nedávno odkoupila od města, zaměstnává 30 pracovníků v pěti sociálních službách a denně ho navštěvuje na 120 klientů, rodin v nouzi nebo zákazníků charitního obchodu Šatník. Charita Česká Lípa v objektu sídlí bezmála 20 let. Těsné sousedství s Azylovým domem Jonáš, sociálně vyloučenou lokalitou Dubice a velikost areálu, ve kterém sídlí 5 z 9 poskytovaných sociálních služeb na Českolipsku a Novoborsku, organizaci vyhovuje.

Nicméně velkým problémem je nevyhovující stav budov. „Zásadními nedostatky budov jsou cihelné zdivo bez zateplení, původní dřevěná okna a vnitřní rozvody elektra, vytápění, vody a kanalizace ve stavu nemožnosti údržby. Neměli jsme tak jinou možnost než stávajícímu majiteli navrhnout odkup nemovitosti a podat žádost o dotaci na kompletní rekonstrukci,“ říká ředitelka Eva Ortová.

Charita Česká Lípa se kvůli rekonstrukci přestěhovala do Moskevské ulice č. p. 675, do modrého domu naproti kostelu sv. Kříže. Zde sídlí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Startér spolu se Sociálním podnikem, zázemím pro Sociální automobil a obslužným personálem organizace. Nízkoprahový Klub Koule se stěhoval již v prosinci do Žižkovy ulice a charitní obchod Šatník v září do Pražské ulice naproti ZŠ Lada a do nákupního střediska na sídlišti Sever.

„Za rok a půl se do zcela nové Charity vrátí všechny původní služby a projekty, navíc bude obě budovy propojovat nově vzniklý prosklený prostor určený k setkávání veřejnosti a k pořádání různých osvětových akcí. Díky tomu se ještě více propojí charitní práce s veřejným světem,“ doplňuje informace zástupkyně ředitelky Irena Hrnčířová.

Celkové náklady na investici jsou vyčísleny na necelých 75 milionů korun. Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo rekonstrukci skrze dotační program částkou bezmála 61 milionů korun, 14 milionů pak podmíněné spolufinancování, které bude Charita Česká Lípa hradit dlouhodobým úvěrem.

Projekt navazuje na rekonstrukci a dostavbu Azylového domu Jonáš, který byl slavnostně otevřen na konci roku 2022. Na něj organizace tehdy získala 32 milionů korun a šest milionů musela poskytnout jako spoluúčast.

Pomohli jí tenkrát partneři, dárci i vlastní hospodářská činnost. „Nyní jsme v situaci, kdy musíme na spolufinancování sehnat dvakrát tolik peněz než u Azylového domu Jonáš. Věříme však, že za 24 let existence naší organizace jsme dárcům, veřejnosti, stávajícím i potenciálním partnerům dali najevo, že naše práce a výsledky stojí za podporu,“ říká Eva Ortová a dodává: „Předem děkujeme každému, kdo se v následujících letech zapojí do kampaní a sbírek, které ke spolufinancování chystáme, a pomůže tak nám, městu i lidem kolem sebe.“

Mohlo vy vás zajímat: Doksy budou mít nové nákupní centrum. Stavba na opuštěném místě má začít letos

Doksy připravují proměnu brownfieldu. Výstavba nákupního centra má začít letos | Video: Ladislava Sdrzallek