Dům čp. 217 stojí na rohu Mariánské a Panské ulice v těsné blízkosti českolipské radnice. Již radu let je objekt nevyužívaný a neudržovaný. Stav objektu řešilo město s majitelem několikrát, ale bez výsledku. „Před dvěma lety byl stav domu dokonce natolik špatný, že musela být uzavřena Mariánská ulice, a to do doby provizorního zajištění objektu,“ uvedla mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Majitel domu před časem zemřel a v dědickém řízení nemovitost i s pozemkem připadla Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, od kterého město nyní chce dům koupit. Českolipští zastupitelé na svém červnovém jednání schválili záměr výkupu a souhlasili s výší kupní ceny, která činí 4,642 milion korun. „Máme v plánu objekt co nejrychleji alespoň provizorně opravit, aby jeho stav nadále nehyzdil vzhled náměstí i nový přístup do divadla. Do budoucna chceme dům kompletně zrekonstruovat, využít ho chceme pro potřeby městského úřadu,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Již tři roky je město Česká Lípa s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v úzkém kontaktu, a to díky pilotnímu projektu, pro který bylo město Česká Lípa osloveno jako první. Tento projekt umožňuje samosprávám napřímo získat od úřadu majetek, který potřebují pro budoucí rozvoj. Městu Česká Lípa se tímto způsobem podařilo získat již osm pozemků. Půlku z nich město získalo bezúplatně, za zbylé čtyři zaplatilo celkem cca 3,3 milionu korun, nyní od úřadu město získá i chátrající dům v rohu náměstí T. G. Masaryka.

Nález mrtvého psa v plastové tašce v Lípě vyděsil bezdomovce.
Nečekaný nález. Mrtvý pes v plastové tašce vyděsil bezdomovce v České Lípě

Všechny pozemky jsou důležité pro další rozvoj města nebo díky jejich získání radnice sjednocuje vlastnické vztahy v dané lokalitě. „Pozemky a budovy, které vlastní stát, bylo možné dříve získat jen prostřednictvím výběrového řízení, do kterého se mohl přihlásit kdokoli. Stávalo se tedy, že ačkoliv se jednalo o strategický pozemek potřebný pro rozvoj daného města a obce, získal tento majetek soukromý subjekt, který prostě nabídl víc. A pak bylo pro samosprávy těžké tento majetek vykoupit,“ vysvětlila Volfová.

Před čtyřmi lety byl zpracován ve spolupráci s Asociací krajů, ministerstvem financí a úřadem pro zastupování státu metodický pokyn, což byl první krok k tomu, aby se samosprávy ke strategickým pozemkům dostaly jako první. Pokyn totiž umožnil přímý prodej či bezúplatný převod strategického majetku na obce a města. A v České Lípě si úřad poprvé vyzkoušel v praxi, jak to vše může fungovat.