Volfová nátlak odmítá s tím, že do funkce starostky nastupovala jako náměstkyně Libereckého kraje a deklarovala, že město je pro ni prioritou. Z její reakce vyplývá, že pomyslné sezení na dvou židlích vyřeší až krajské volby.

„Během prvního roku ve funkci starostky jsme společně s kolegy z vedení města a úřadem učinili spoustu organizačních i personálních záležitostí, které, jak se ukazuje, přispívají ke zlepšení chodu města v řadě ohledů,“ prohlásila Volfová. Dodala, že se jí podařilo přivést významné částky peněz do českolipské nemocnice, ale i do místních středních škol nebo podpořila významné kulturní a sportovní akce. Podle Volfové, která na kraji řídí rezort ekonomiky, správy majetku a informatiky, je rok 2020 rokem voleb do zastupitelstev krajů a je tak prý jasné, že souběh funkcí po nich skončí.

VADÍ JIM, ŽE SEDÍ NA DVOU ŽIDLÍCH

Bývalá starostka a spoluautorka výzvy Romana Žatecká a zastupitel Petr Máška vidí skutečnost jinak. Myslí si, že souběh vysokých funkcí u Volfové trvá už více než rok a jednu z nich by měla ukončit. „Poslední události týkající se našeho města ukázaly, že ji tento souběh významně limituje ve výkonu práce zejména pro občany města Česká Lípa,“ zveřejnili zastupitelé.

Podle nich jen za posledních dnů zklamala v záležitosti s nezvládnutou situací kolem přesunu a přejmenování Střední zdravotní školy, pobočky v České Lípě, a neuřídila členy vedení města při přípravách adventu. „Připustila předložit krajským zastupitelům materiál o změnách ve vzdělávání zdravotních sester v našem městě, aniž byl tento záměr projednaný se studenty a jejich rodiči. Přitom je členkou Rady Libereckého kraje a má zcela jistě veškeré informace o připravovaných změnách v Libereckém kraji,“ píší Žatecká a Máška.

Vychází nový týdeník!
Nový Týdeník Českolipsko: Novinky v roce 2020 či Tříkrálová sbírka v Lípě

„Pokud v případu připravované změny u zdravotní školy upřednostnila vůli Starostů pro Liberecký kraj před diskusí s českolipskou veřejností a hájením toho, co bylo rodičům před několika lety při vzniku pobočky školy slíbeno, pak jen potvrzuje střet zájmů, ve kterém se aktuálně nachází,“ uvedli ve výzvě.

Starostka se dočkala i kritiky vánoční atmosféry v Lípě. „Jsme znepokojeni reakcí obyvatel města na sociálních sítích, kteří posílali zájemce o návštěvu adventního města raději jinam než do České Lípy. To je zcela v rozporu s deklarovanou péčí města o rozvoj cestovního ruchu,“ napsali zastupitelé ČSSD. A zdůraznili, že právě koalice vedená Volfovou si prosadila dalšího uvolněného radního (Živá Lípa), který město stojí zbytečné velké náklady a který má v kompetenci právě přípravu, organizaci a zajištění významných kulturních a sportovních akcí města. „Ani jeden z nich své úkoly nezvládl,“ Usoudili signatáři výzvy.

V případě aféry se zdravotnickou školou Volfová upozornila, že na kraji nemá resort školství na starosti. „I přesto se mi podařilo do neutěšené situace zasáhnout a vytvořit prostor pro další řešení. Naší prioritou je, aby střední zdravotní škola v našem městě fungovala dál, a to v plné kvalitě, proto jsem si vymínila být u všech dalších jednání, kde se otázka dalšího fungování střední zdravotní školy bude projednávat,“ řekla Volfová.

Den otevřených dveří na zdravotnické škole v České Lípě.
Rodiče studentů zdravotnické školy v Lípě rozhněval nápad kraje o jejím přesunu

Tvrzení oponentů o chabé vánoční atmosféře pokládá za zástupné a zcestné. „Také já pečlivě sleduji sociální sítě a zaznamenala jsem i spoustu pozitivních ohlasů. Navázali jsme na tradici z minulých let a celou řadu činností spojených s adventem jsme vylepšili,“ uvedla Volfová.

Jak konstatovala, v letošním roce plánují pořídit novou vánoční výzdobu a postupně změní typ dřevěných stánků. Starostka si od toho slibuje zájem více prodejcům s pestřejším sortimentem. „Přemýšlíme, že trhy na náměstí prodloužíme, aby byly stánky lidem k dispozici delší dobu. Za připomínky občanů jsme vděční, nebereme je na lehkou váhu a budeme se snažit jim v letošním roce vyjít vstříc,“ dodává Jitka Volfová.