Jednoduchá, moderní budova se zelenou střechou, která umožňuje efektivní hospodaření s dešťovou vodou. Takto vypadá nová pobočka městské knihovny na vítězném návrhu z dílny pražské firmy mh architects atelier s.r.o., který zvítězil v konkurenci dalších 47 návrhů v architektonické soutěži vypsané městem Česká Lípa. ,

Kromě tří vítězů odměnila porota ještě další čtyři návrhy, které přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení. Občané si budou moci všech 48 soutěžních návrhů prohlédnout na výstavě, slavnostní vernisáž proběhne 16. ledna 2024 v KD Crystal.

Architektonickou soutěž na novou knihovnu vyhlásilo město Česká Lípa v květnu letošního roku, soutěžní návrhy mohli architekti podávat do 15. srpna. Přišlo celkem 48 návrhů nejen z České republiky, ale také Slovenska, Polska, Španělska a Velké Británie. Vítězové jsou ale nakonec z Česka.

„Hodnocení soutěžních návrhů probíhalo dva dny. Vybrat mezi tolika návrhy nebylo vůbec jednoduché, nakonec jsme se však na výsledku jednomyslně shodli. Jsem velmi zvědavá, jak se budou vítězné návrhy líbit občanům. Po soutěži by mělo následovat jednací řízení s vítězi soutěže o tom, kdo zpracuje projektovou dokumentaci. Jelikož se jedná o velmi významnou stavbu, která město přijde na desítky milionů korun, je důležité, abychom znali názor veřejnosti a se zastupiteli se znovu shodli na tom, zda učiníme další krok a pustíme se do zpracování projektu,“ uvedla starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.

Při procházce po České Lípě naráží chodec na zákoutí plná odpadu. Snímek je z ulice Československé armády.
Česká Lípa bojuje s nepořádkem. „Jsem už zoufalá,“ říká obyvatelka centra města

Knihovna by měla stát v proluce na Jeřábkově náměstí, která vznikla po bourání v roce 1993. Od té doby bylo na stole několik řešení, jak s místem dále naložit. Mluvilo se o hotelu nebo divadlu, nakonec se vedení města rozhodlo pro knihovnu, která nyní sídlí na náměstí T. G. Masaryka. Její prostory již nevyhovují soudobým požadavkům zejména v oblasti bezbariérového přístupu či kapacity a rekonstrukce není technicky dobře proveditelná. „Vím, že si už řada lidí zvykla na parčík, který je v lokalitě nyní. Ale jedná se o provizorní řešení. I proto bylo součástí architektonické soutěže celé Jeřábkovo náměstí,“ dodala starostka.

Součástí nové knihovny by měly být i stávající objekty čp. 158 a 159, které jsou památkově chráněné a je třeba je zachovat. Nová knihovna by měla být nejen architektonicky zajímavou stavbou, ale měla by se stát také přirozeným centrem vzdělávání a setkávání Českolipanů. V knihovně by tak měl být i malý sál, PC učebna, ale také kavárna. Předpokládaná výše investice je 210 milionů korun bez DPH a cílem soutěže bylo mimo jiné i tyto náklady ověřit tak, aby město mělo jasnou představu o budoucím financování.

Stavba podle Volfové nezačne dříve než za pět nebo šest let, na nákladný projekt chce radnice získat dotace.

Výsledky soutěže:
1. cena (800 tis. Kč): mh architects atelier, s. r. o., Praha
2. cena (500 tis. Kč): Atlas forem, s. r. o, Pardubice
3. cena (300 tis. Kč): Mjölk, s. r. o., Praha