Firma Vett vyzvala město, aby jí zaplatilo prokazatelnou ztrátu za léta 2007 a 2008. Starostka Hana Moudrá navrhla usnesení, v němž nesouhlasí se zaplacením.

Jak jsme již informovali, o další desítky milionů se město soudí s bývalým dopravcem. Krajský soud ale veškerá dosavadní rozhodnutí okresního soudu zrušil s tím, že o věci vůbec neměl rozhodovat soud, ale správní orgán, konkrétně Krajský úřad Libereckého kraje.

Riedl: eliminujte největší rizika

Opatrnost a předcházení možným rizikům je podle obou právníků zcela na místě, dokud příslušný správní soud nevyřkne konečný verdikt. V této bitvě jde o desítky milionů. Ty může město získat, ale také ztratit.

Na jednu z rizikových oblastí upozornil Jan Riedl: „Jde o promlčecí lhůty. V tomto případě, když nebyla správně podaná žaloba, může být část pohledávek města už promlčená,“ upozornil zastupitele. Jde o to, že advokát města podal žalobu na Vett u okresního soudu. Krajský soud ale vydal pravomocné rozhodnutí, že soud rozhodoval neoprávněně.

Zejdová: angažujte další odborníky

„Je to složitá kauza, proto bych kontrolnímu výboru doporučila, aby zvážil, zda věc nenechá posoudit jinou právní kanceláří,“ dala se slyšet Jana Zejdová. Upozornila také na dopis předsedy představenstva Vettu Františka Homolky, který navrhuje, aby se právníci obou stran setkali. „To ničemu nebrání,“ komentovala Jana Zejdová.

„Dopis mi připadá osobní, nebudu se jím zaobírat. Několikrát jsme druhou stranu kontaktovali,“ řekla starostka Hana Moudrá. Výroky krajského soudu označila za neobjektivní, neboť soud nevzal v potaz všechny předložené argumenty.

„Krajský úřad už vyhověl naší žádosti a vydal předběžné opatření na majetek Vettu. Skončíme u ústavního soudu,“ dodala starostka.

Záruba: je nutné pokračovat

„Město zvolilo odpovědnou politiku, zajistilo kvalitní dopravu občanům. Soudy rozhodují různě a co právník, to názor. Je nutné pokračovat dál,“ dal se slyšet zastupitel Ladislav Záruba. Z diskuse vyplynulo, že někteří zastupitelé dávají přednost tomu, aby město v soudním sporu postupovalo mnohem opatrněji. Další ale souhlasí s razantním postupem jako doposud. Předvídat se dá v této kauze poměrně špatně.

Například otázku promlčecí lhůty v případě, kdy spor posuzovala jiná instituce než měla. S tím souvisí možná kolize zájmů právníka města.
Dalším bodem, který by případně mohl snížit škody pro město v případě, že spor nedopadne podle předpokladů vedení radnice, je vznesení kompenzační námitky. Na otázku Jana Riedla, zda ji právní zástupce města vznesl, nikdo nedokázal odpovědět.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY NAJDETE V PRAVÉM SLOUPCI

Kompenzační námitka by městu v případě, že spor nedopadne jednoznačně v jeho prospěch, zajistila vzájemné započtení pohledávek.
Po návrhu Petra Skokana, aby zastupitelé nerozhodovali hned, doporučila Hana Moudrá zastupitelům, aby se zdrželi hlasování. Ti tak také učinili.

Toto je jeden ze zlomových okamžiků. Doposud zastupitelé nezaváhali, pokud šlo o spor s Vettem, anebo v minulosti ve sporu s Remondisem. Ten ale město již dříve prohrálo.

Vazba zdaleka není trestem

„Není na místě slepá důvěra, že spor vyhrajeme. I přes to, že krajský úřad vydal předběžné opatření, kterým obstavuje majetek Vettu,“ shrnul Jan Riedl a vysvětlil: „Toto opatření je jiný typ rozhodnutí. Můžeme jej přirovnat k vazbě, která ale není trestem. Správní orgán měl důvod opatření nařídit. I kdyby rozhodl ve prospěch Vettu, nebude protistrana moci nic namítat.“