Waldkraiburg po válce kromě Němců, kteří do Bavorska přišli ze Slezska a Východního Pruska, osídlili také obyvatelé České Lípy a Novoborska, Dubska, Mimoňska či Českokamenicka. Rodačka z Kytlice Erika Rantsch v novém domově začala sbírat materiály připomínající její původní domovinu – fotografie, pohlednice, korespondenci, osobní doklady a písemnosti se vztahem k České Lípě a okolí.

Sbírka se v průběhu let rozšiřovala a postupně se dostala do péče městského archiváře Konrada Kerna. Ze soukromé sbírky se stala postupem času sbírka spolková. Později přešla do majetku města.

Erika Rahnsch po roce 1989 do původního domova často jezdila a usilovala o narovnání vztahů mez Čechy a Němci. Milovala Kytlici a navazovala přátelství s lidmi, kteří v ní žijí dnes. Byla vždy nápomocná lokálním historikům, archivářům a nadšencům do historie. Zemřela před dvěma lety.

Městská rada ve Waldkraiburgu schválila darování rozsáhlého souboru Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě. Rozhodnutí o darování předcházela několikaměsíční komunikace mezi městským archivem ve Waldkraiburgu, českolipským muzeem a Státním okresním archivem v České Lípě, a především několikaleté angažmá archiváře Michala Rádla a historika Tomáše Cidliny.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v České Lípě získal jako odúmrť malý pozemek s kapličkou v Novém Boru. I přes její špatný technický stav vyvolala aukce, kterou úřad na tento majetek vyhlásil, velký zájem veřejnosti.
Napínavý souboj o kapličku v Novém Boru. Pozemek stát prodal v aukci

„Jedná se o mimořádně cenný dar, který může pro badatele znamenat příležitost k doplnění bílých míst historie západní části Libereckého kraje. To, že se město Waldkraiburg rozhodlo darovat sbírku Vlastivědnému muzeu v České Lípě, je navíc znamením důvěry, že bude o sbírku dobře pečováno. Velmi si této důvěry vážím,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

K vlastnímu stěhování archivního celku dojde v první polovině letošního roku. Poté bude celá sbírka nově uložena v českolipském muzeu a čeká ji digitalizace, aby k ní měla přístup širší badatelská obec.

„Tento transfer je logickým krokem z pohledu historie. Není to ale z německé strany krok automatický. Česká Lípa je po Děčínu teprve druhým místem v republice, kde léta budované vztahy, důvěra a partnerství přispěly k tomu, že se rozsáhlý celek archiválií navrátí do místa svého původu,“ uvedlo Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa na svém Facebooku.

Mohlo by vás zajímat: Dobrovolci? Utajená armáda! „Bránili Československo,“ říká českolipský archivář

Zdroj: Ladislava Sdrzallek