Dotační programy České Lípy 2021
oblast sportu 13 milionů korun
oblast registrovaných sociálních služeb 7,5 milionů korun
oblast kultury 1, 75 milionu korun
oblast sociální 1,6 milionu korun
oblast zdravotních služeb 1,5 milionu korun
oblast památkové péče 1,5 miliónu korun
oblast školství a vzdělávání 400 tisíc korun
oblast prevence kriminality 250 tisíc korun
oblast životního prostředí 240 tisíc korun
oblast cestovního ruchu 200 tisíc korun

Sportovci, umělci, lidé ze sociálních a zdravotních služeb, učitelé, turisté nebo ti, co jim záleží na životním prostředí se podělí o milióny korun z deseti dotačních programů, které právě schválili zastupitelé České Lípy na svém únorovém zasedání.

Jak informovala mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová, v rámci těchto dotačních programů město přerozdělí celkem 27,94 milionu korun. Žádosti o dotace začne městský úřad přijímat od 6. dubna. Jednotlivci, organizace, spolky a kluby musí požádat radnici o peníze na své nápady, projekty a činnost nejpozději do 21. dubna. „Konkrétní dotace pak budou zastupitelé přidělovat jednotlivým žadatelům na svém jednání na konci května, peníze by mohli úspěšní žadatelé dostat na účet v průběhu června,“ sdělila mluvčí města.

Většina přijatých programů byla schválena ve stejném znění, jako v roce předchozím. Změny nastaly v dotačním programu pro oblast kultury, a to zejména kvůli platným protiepidemickým opatřením, a také v dotačním programu pro oblast sportu, kde byla zohledněna nejen současná pandemická situace, ale také zkušenosti z čerpání dotací z minulých let.

Pacienty s covidem odvezl Fénix do Motola.
FOTO: Pacienti s covidem putovali z Lípy do Prahy. Do Motola je odvezl Fénix

„V rozpočtu města je připraven další jeden milion sto tisíc korun pro dotační program určený spolkům a zájmovým organizacím. Celková částka, kterou v letošním roce máme připravenou pro dotace, je tak více než dvacet devět milionů korun, což je o jeden a půl milionu víc než v roce loňském. Zásady dotačního programu pro spolky ještě ladíme, a proto bude schválen na jednom z následujících zasedání zastupitelů,“ uvedla starostka Jitka Volfová (ANO).

Pokud jde o nejvydatněji podporovanou, sportovní sféru, peníze se v ní podle zastupitelů mají rozdělovat nově jen ve čtyřech kategoriích. Nejvíce peněz (8,5 milionu korun) je připraveno pro podporu klubů pracujících s dětmi a mládeží. V programu zůstala také v roce 2019 doplněná kategorie na podporu výrazné reprezentace sportovních kolektivů dospělých, ve které jsou připraveny 3 miliony korun, tedy o 500 tisíc korun více než v roce 2020.

Kromě těchto kategorií se počítá s podporou sportovních akcí, dospělých jednotlivců a dalších dospělých kolektivů, které ale již nehrají ty nejvyšší tuzemské soutěže. „Sportovní výbor byl v nejisté době veden snahou o stabilitu. Osobně považuji za správné rozvolnění v tom směru, že grantové prostředky dotace na podporu celoroční činnosti sportovních organizací vykazujících v členské základně sportovce do 19let, mohou být využity na provoz celé organizace, tedy i dospělých bez krácení,“ komentoval zastupitel Jan Riedl.

Díky vstřícnosti kastelána Vladimíra Tregla můžeme ukázat jak aktuálně vypadá nepřístupný komplex unikátního dvora ze 17. století, který byl součástí zámku v Zákupech a od konce monarchie neuvěřitelně zchátral. Právě nyní začíná jeho oprava, u jižního kří
FOTO, VIDEO: Konečně! Stavbaři nastupují, zastaví devastaci barokního dvora

V programu bylo oproti loňsku navrženo několik změn. Byla zrušena kategorie veteránů a neregistrovaných sportovců, a to z důvodu nízkého zájmu o čerpání prostředků vymezených pro tuto kategorii. „O 150 tisíc korun byla snížena částka určená pro sportovní akce, a to z důvodu dosud platných protiepidemických opatření. I zde byl rozšířen okruh způsobilých výdajů na nákup zdravotnického materiálu v souvislosti s pandemií koronaviru,“ doplnila Kňákal Brožová.

O pět a půl milionu méně než sport dostane sféra registrovaných sociálních služeb, celkem 7,5 milionu korun. Tedy stejná částka jako vloni. V rámci tohoto programu se město chce podílet na částečné úhradě nákladů, které souvisejí s činnostmi registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v České Lípě. „Zájmem města je udržet stávající síť sociálních služeb a naplnění cílů schváleného Komunitního plánu,“ uvedla mluvčí. Další oblasti jako kultura, sociální, památková péče a zdravotní služby se pohybují pod hranicí dvou milionů korun.

Nadšenci v Lípě zachraňují unikátní lokomotivu.
Historická krása ožívá v Lípě. Nadšenci tam zachraňují železniční unikáty

Přijímání pravidel pro rozdělení těchto peněz zastupitelé projednali v klidu, bez hádek. „Dotační programy města na rok 2021 jsem podpořil bez připomínek. Myslím, že v dnešní obtížné době je potřeba maximálně podpořit všechny subjekty, které tuto podporu města využijí ve prospěch druhých, a to jak v oblasti sportu, kultury, v sociální oblasti a dalších,“ komentoval opoziční zastupitel Juraj Raninec (ODS).

Zastupitel Roman Málek (Živá Lípa) uvítal jak podporu sportovních aktivit, tak zvýšení částky na památkovou péči. „Naše město má jednu z nejzachovalejších městských památkových zón v České republice a dotační program tímto výrazně přispívá zlepšovat tento stav,“ řekl Málek. Podle jeho kolegy Miroslava Hudce je zase dobře, že zastupitelé souhlasili s vrácením 90 tisíc dotačnímu programu pro životní prostředí, na 240 tisíc korun. Tento program si klade za cíl zapojit širokou veřejnost do péče o životní prostředí.