„Po dlouhé debatě jsme se dohodli, že nemůžeme riskovat, aby se nám objevilo nové ohnisko nákazy ve zdravotnictví. Ředitelům nemocnic proto doporučujeme, aby do konce května zakázali návštěvy. Ty budou možné ve výjimečných případech, ale pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem. U porodu je povolena přítomnost otce. O dalším postupu rozhodneme na dalším jednání Krajské epidemiologické komise příští týden,“ vysvětlil Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví.

Stavba silnice, ilustrační foto.
Oprava silnice z Mimoně do Ralska začne tento týden

V českolipské nemocnici platí výjimka návštěv pro pacienty v terminálním stavu i pro ty případy, kdy ošetřující lékař podá důvodné rozhodnutí. Tyto návštěvy musí dodržovat čas mezi 15. a 17. hodinou, musí se nahlásit sestře příslušného oddělení a nechat si změřit tepotu. V případě návštěvy na vícelůžkovém pokoji mohou přijít maximálně dvě osoby a pobytu zkrátit na nezbytně nutnou dobu.

Zákaz návštěv platí do konce května i v nemocnicích v Liberci nebo Turnově.