Nemocnice s poliklinikou v České Lípě se pochlubila nově zrekonstruovanými prostory dětské rehabilitace, kde jsou nyní v těsné blízkosti pracoviště ergoterapie, fyzioterapie a logopedie.

„Donedávna jsme provozovali pouze jednu ambulanci dětské fyzioterapie,“ upřesnila ředitelka pro ošetřovatelskou péči Dana Šperlíková. Do vybudování Centra dětské rehabilitace, které se nachází v prostorách bývalých zubních ordinací, investovala nemocnice více než milion korun. Rozšíření služeb si vyžádal rostoucí počet malých pacientů.

Přibližně před tři čtvrtě rokem vzniklo pracoviště dětské ergoterapie, kde pomáhají dětem s vývojovými problémy, s poruchami autistického spektra, hyperaktivitou, vývojovou dysfázií či opožděným vývojem řeči nebo s poruchou učení, s Downovým syndromem i poruchou vývojové koordinace.

Českolipská taneční skupina Tutti Frutti se na evropskou soutěže Hip Hop Unite nominovala z Mistrovství Čech, kde dosáhla na první a dvě druhá místa.
Tanečníci z České Lípy sní o evropském titulu. Na cestu potřebují statisíce

„Dále jsme se rozhodli, že pracoviště dětské fyzioterapie rozšíříme o další ambulanci a umístíme ji na stejné patro. V souvislosti s tím jsme sem ještě umístili i naši klinickou logopedii, kde pracujeme jak s dospělými, tak s dětmi, které chodí na fyzioterapii,“ řekla Šperlíková.

Fyzioterapeutka Lucie Shánělová vysvětlila výhody takového propojení: „Abychom mohli pacientům poskytnout co nejlepší péči, musí spolu jednotlivé obory spolupracovat,“ uvedla mladá žena. Fyzioterapeuti v České Lípě se věnují nejen děte s vývojovými poruchami, neurologickými onemocněními či po úrazech, ale stále častěji řeší u dětí i problémy s vadným držením těla.

Ergoterapeutka Petra Dvořáková tvrdí, že přibývá i dětí s diagnózou ADHD či různými poruchami učení. „Hodně je zastoupena porucha pozornosti. Pak jsou ve školách potřeba různí asistenti. Je to hodně složité téma,“ řekla.

Vyhlášení výsledků 20. ročníku Soutěže Karla Hubáčka se uskutečnilo v úterý 14. května v KC Sever ve Cvikově.
Cena Karla Hubáčka míří do Lípy. Stavbou roku je rekonstrukce Jiráskova divadla

O příčině nechce příliš spekulovat, ale podotýká, že roli hraje fakt, že děti tráví čas koukáním do telefonů či tabletů a chybí jim některé vjemy. „Často narážím na to, že rodiče nenechají děti, aby si prožily nějakou prohru nebo smutek, což jsou vnější vlivy, na které by se měly učit reagovat. Když si to neprožijí, hůře pak reagují na ostatní přicházející podněty,“ vysvětlila Dvořáková. Terapie v těchto případech probíhá formou her, které dětí baví a jsou motivované.

Centrum je určeno pro děti do 18 let. Evidovaných dětských pacientů pro fyzioterapii má oddělení 800 a pro ergoterapii zatím 250. U těch nejmenších pacientů se nejčastěji řeší asymetrie nebo opožděný psychomotorický vývoj. Větší děti chodí nejčastěji se skoliózami a vadným držením těla.