Za vynikající pedagogickou práci převzaly ve středu titul Českolipský učitel roku 2009 čtyři uchazečky. „O tom, že bychom zavedli novou tradici a každoročně odměnili několik našich nejlepších pedagogů, kteří ve školách zřizovaných městem Česká Lípa vychovávají a vyučují jeho budoucí generaci, jsem uvažovala již delší dobu,“ řekla starostka města Hana Moudrá.

S výběrem letošních oceněných pomáhali ředitelé škol. K nominacím se poté vyslovil i výbor pro výchovu a vzdělávání. Konečný výběr nominovaných pak byl v rukou starostky města.

Ocenění převzala Vlasta Mikešová, učitelka Mateřské školy v Arbesově ulici, dále Jarmila Demlová nominovaná stejnou mateřskou školou v Arbesově ulici, Taťána Hylmarová ze Základní školy Dr. Miroslava Tyrše a v neposlední řadě pedagožka Danuše Šuková z českolipské Základní umělecké školy. Všem oceněným byly kromě pamětního listu předány také drobné věcné dary a finanční odměna.

Medailonky oceněných

Vlasta Mikešová, učitelka Mateřské školy v Arbesově ulici
Paní učitelka pracuje s dětmi od roku 1975 a od roku 1980 učí v Mateřské škole Arbesova. Vychovává a vzdělává už několikátou generaci dětí a reprezentuje mateřskou školu při vystoupení dětí na veřejnosti Pro děti a rodiče připravuje školní slavnosti, zdobí interiéry i exteriéry školy. Je pečlivá, svědomitá. Předává zkušenosti začínajícím učitelkám. „Na pomyslném konci každodenní práce jsou děti, které se při odchodu do základní školy loučí s paní učitelkou nerady. Při loučení jsou smutné, mnohdy dojde i na slzičky.“

Jarmila Demlová nominovaná mateřskou školkou v Arbesově ulici
Paní Demlová je v penzi téměř 20 let, ale dodnes na ni pamětníci z řad rodičů a prarodičů vzpomínají, jako na tu nejmilejší paní učitelku. Pracovala s dětmi více než 30 let. Také pod jejím vedením vystupovali malí předškoláci na „besedách s jubilanty“ či na „vítání občánků“. Jezdila s dětmi do školy v přírodě a připravila na život několik generací Českolipanů. Její moudrost, nadhled a láska k lidem kolem sebe, byly a jsou nevšední. Ačkoliv sama neměla lehký život, dokázala kolem sebe rozdávat pohodu, klid a moudro. Jak do nominace uvedla paní ředitelka Černá: „Bylo mi dopřáno s ní pracovat a poznat ji jako člověka. Pokud se má ocenění stát tradicí, pak by na začátku této tradice neměla chybět mezi oceněnými paní Jarmila Demlová.“

Mgr. Taťána Hylmarová nominovaná na ocenění Základní školou Dr. Miroslava Tyrše
Vystudovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, konkrétně biologie – chemie. Ve školství pracuje od chvíle, kdy odpromovala, tj. od roku 1986. Již šestnáctým rokem pak působí na škole Dr. Miroslava Tyrše, kde je uznávanou kolegyní a u žactva oblíbenou paní učitelkou, která se svým dětem věnuje i nad rámec učebních osnov. S žáky se například pravidelně účastní zdravotnických soutěží pořádaných Červeným křížem i všech biologických a chemických olympiád. I na těchto soutěžích její svěřenci pokaždé dosáhnou velmi dobrých výsledků. Patří tak k pedagogům, na které se nezapomíná, neboť díky svým didaktickým schopnostem dokáže svým žákům předat odborné dovednosti a zažehnout v jejich duších zájem o daný obor a právě to je umění, které za katedrou ovládají jen ti nejlepší pedagogové.

Danuše Šuková nominovaná českolipskou Základní uměleckou školou
Letos tomu bude šedesát let, co paní Šuková, v roli učitele hry na klavír, poprvé zasedla k tomuto hudebnímu nástroji. Jako učitelka hry na klavír působila v letech 1949 až 1978, později i jako zástupkyně ředitele, v ústecké lidušce. Od roku 1978 do současnosti vyučuje hru na klavír v ZUŠ Česká Lípa. V letech 1980 - 1986 byla ředitelkou Lidové školy umění Česká Lípa a v této době významně přispěla k rozvoji a rozšíření školy v rámci jednotlivých uměleckých oborů. Je rovněž zakladatelkou Žákovského dechového souboru, který při českolipské ZUŠ působí dodnes. Během svého šedesátiletého učitelování vychovala celou řadu vynikajících klavíristů. Mezi její bývalé žáky patří například Doc. Petr Slavík, pedagog na ústecké universitě J. E. Purkyně, prof. Václav Krahulík, rovněž pedagog na této universitě, Kristýna Pelechová, klavíristka v big bandu v USA či prof. Alena Kociánová, dnes pedagožka pražské AMU. Paní Danuše Šuková významně přispěla i ke vzniku učebních osnov hry na klavír.