„Při sestavování plánu oprav komunikací vycházíme z vlastních podnětů z předchozích let, snažíme se navazovat také na opravy, které se provedly v minulosti. Důležité jsou rovněž podněty občanů a členů výboru pro dopravu a technickou infrastrukturu,“ uvedl českolipský místostarosta Jakub Mencl.

Kromě toho probíhají i havarijní opravy a řeší se i výtluky technologií Silkot, kterou lze použít při příznivých klimatických podmínkách i v zimních měsících. Stejně jako v loňském roce chce město vybrané opravy soutěžit zvlášť. „Naším cílem je práce zrychlovat, aby se nám dařilo opravit v daném roce co nejvíce chodníků a komunikací. Proto jsme již v loňském roce některé zakázky soutěžili zvlášť, protože kapacitně ulevíme firmě, kterou má město na opravy komunikací nasmlouvanou a může se nám podařit také vysoutěžit nižší cenu, než jsme předpokládali. Pokud ušetříme nějaké finanční prostředky, máme v zásobě další opravy,“ doplnila starostka města Česká Lípa Jitka Volfová. 

Novou rámcovou smlouvu na opravy komunikací uzavřelo město s firmami CESTAV CL + STREET v srpnu 2023 na další dva roky, a to za nabídkovou cenu 50,6 milionu korun, což je o cca 20 milionů méně, než město předpokládalo při vyhlášení veřejné zakázky.

Plán oprav:

• schody a chodník mezi ulicemi Jihlavská a Hradecká
• schody mezi ulicemi Brněnská – hlavní vozovka a Brněnská – obslužné parkoviště
• retardér v Topolové ulici
• povrch chodníku v Partyzánské ulici (od křižovatky s Mimoňskou po křižovatku s Českou ulicí)
• sdružená komunikace od parkoviště až na konec chodníku v ulici Antonína Sovy u bytových domů čp. 1713 – 1716
• chodník před čp. 1890 – 1891 v Bulharské ulici
• úprava přístupu k bytovému domu čp. 2602 v Dlouhé ulici
• zřízení autobusové zastávky v Havířské ulici
• chodník u ZŠ speciální Jižní v Jižní ulici a chodníku mezi schody do Větrné ulice a chodníkem u ZŠ speciální
• umístění provizorní autobusové zastávky u vjezdu na koupaliště v Dubici
• chodník v ulici Na Blatech
• vozovka na Střelnici, ve slepé ulici podél čp. 2287 – 2291
• stavební úprava přechodu pro chodce u ZŠ Lada ve Šluknovské ulici – cílem je, aby řidiči v obou pruzích před přechodem zpomalili
• chodník ve Zhořelecké ulici, před domy čp. 2503 – 2506
• chodník ve Vachkově ulici (od křižovatky ulic Vachkova a Nebeského do křižovatky ulic Vachkova a Žitonická)
• parkoviště v křižovatce ulici Arbesova a Pátova (vedle ZUŠ)
• zábradlí a úprava betonové opěrné zdi u čp. 2226 – 2227 v Újezdě
• chodník v Pátově ulici (mezi ulicemi Arbesova a Bezručova)
• odstranění betonového podstavce z prostranství u ZUŠ
• chodník mezi domy čp. 2245 – 2247 v Mikovcově ulici
• výměna starého trubkového a betonového zábradlí za historizující ocelové v Hrnčířské ulici
• opravy, nátěry, výměny zábradlí v centru města
• vozovka v ulici Pod Hůrkou (mezi ulicemi Lukostřelecká a Vrchlického)
• chodník podél domů čp. 2021 – 2025 v Havířské ulici
• chodník od „projekťáku“ do odbočky chodníku na sídliště Střelnice a oprava části chodníku směrem k sídlišti Střelnice u čp. 2672 – 2673 zadem a oprava části parkoviště v Okružní ulici
• chodník od podchodu 28. října směrem do centra města (podél bývalého Telecomu)

Mohlo by vás zajímat: Provizorní most na Děčínské už je na svém místě. Omezení přijde v květnu

Zdroj: Deník/Petra Hámová