To ostatně tvrdil od počátku právní zástupce firmy Vett. Českolipská radnice prostřednictvím nového advokáta nyní hledá další způsoby, jak celou věc zvrátit. „Obdrželi jsme rozhodnutí ministerstva dopravy, jímž se coby nepřípustné zamítá odvolání Mgr. Trejbala proti rozhodnutí krajského úřadu o zamítnutí návrhu na uložení povinnosti Vettu zaplatit městu 71 milionů korun,“ potvrdil právní zástupce firmy Vett JUDr. Michal Říha.

Starostka chce spravedlivé rozhodnutí

Podle dokumentů žádal právní zástupce města, aby ministerstvo dopravy rozhodnutí kraje zrušilo. Odvolací orgán (ministerstvo dopravy) konstatuje, že se jedná o odvolání nepřípustné, jelikož jde o spor z veřejnoprávní smlouvy, proti němuž se nelze odvolat. Tudíž je rozhodnutí pravomocné už od 2. října 2010.

Úředníci ministerstva dopravy také zkoumali, zda nenastaly důvody, pro které by bylo možné obnovit řízení a zda je rozhodnutí v souladu s právními předpisy. Došli k závěru, že rozhodnutí krajského úřadu obsahuje pouze nesprávné poučení o možnosti podat odvolání. „Tento nedostatek není důvodem k přezkoumání pravomocného rozhodnutí, neboť je odstranitelný vydáním opravného usnesení,“ citujeme z rozhodnutí ministerstva dopravy.

Krajský úřad: Vše je tak, jak má podle zákona být

Českolipská radnice tedy s odvoláním neuspěla. Ještě vloni najala nového právního zástupce. Starostka Hana Moudrá považuje původní rozhodnutí krajského úřadu za nespravedlivé.

„Před koncem roku 2010 byla proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje podána správní žaloba u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec, v níž město Česká Lípa z řady skutkových i právních důvodů napadá nezákonnost a nesprávnost tohoto rozhodnutí,“ komentuje Hana Moudrá.

Míní, že rozhodnutí ministerstva dopravy neznamená definitivní potvrzení rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje. „Město Česká Lípa nadále zastává stanovisko, že uplatněný nárok je oprávněný a očekává, že napadené rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje bude soudem zrušeno a věc bude poté opětovně projednána a spravedlivě rozhodnuta,“ dodává starostka.

„Jedná se o kauzu, která se svým rozsahem a závažností vymyká standardnímu správnímu rozhodování krajského úřadu. Krajský úřad rozhodl na základě všech zjištěných skutečností a je přesvědčen o správnosti svého rozhodnutí,“ komentoval žalobu mluvčí krajského úřadu Jiří Langer.

Podle správního řádu je tedy rozhodnutí pravomocné a jakékoliv další kroky České Lípy nemají odkladný účinek. „U krajského úřadu byla v současné době zahájena dvě další řízení o úhradu dlužných částek za provoz městské autobusové dopravy v letech 2005 a 2006 městem Česká Lípa. Připraveny jsou další dva nároky za léta 2007 a 2008,“ potvrdil svá dřívější vyjádření právní zástupce firmy Vett.