Tento skvělý pediatr a organizátor zdravotní a sociální péče, i v mezinárodním měřítku jedna z nejvýznamnějších osobností moderní vědecké pediatrie, se narodil 2. března 1877 v České Lípě v židovské rodině a žil zde až do svého odchodu na lékařská studia.

Prakticky zapomenuté osobnosti se v Lípě věnuje několik nadšenců. Například primář dětského a novorozeneckého oddělení českolipské nemocnice Josef Gut, historik Michal Panáček a amatérský badatel v genealogii Vladimír Stoje. „Profesor Moll je s vysokou pravděpodobností nejvýznamnější českolipský rodák, ale zapomenutý, což bychom rádi napravili,“ řekl primář Gut.

Prvotním impulsem k zájmu o dávného kolegu byly pro Guta dotazy některých účastníků jedné mezinárodní pediatrické konference. „Všimli si, že jsem z České Lípy, a od té doby jsem se pokoušel k němu zjistit více,“ zmínil Gut a ocenil úsilí a výsledky badatelů Panáčka a Stojeho. „Významně jsme pokročili, našli jsme Mollův rodný dům, náhrobky jeho rodičů na židovském hřbitově, navázali jsme kontakty s jeho vnukem a prasynovcem v USA, který už dokonce navštívil Lípu a pátral po svých kořenech,“ uvedl Gut. A zdůraznil, že profesorův život je pozoruhodný a plný úžasných skutků.

Podle Guta byl pediatrovým otcem řeznický mistr Wilhelm Moll. Matkou byla Rosa Mollová, taktéž ze živnostenské rodiny. Leopold prošel v České Lípě základní a střední školou a medicínu jel studovat do Prahy, kde absolvoval v roce 1902.

Pozornost zaměřil na kojence

Lékař Moll se celý život zaměřoval na problematiku kojenecké výživy a nutričních poruch kojenců. Ve Vídni zazářil svými plány na systematickou péči o matky a novorozence, takže byl už v roce 1910 pověřen vybudováním Říšského ústředního ústavu pro mateřskou a kojeneckou péči ve Vídni – Glanzingu. „Tento projekt byl vzorový pro celou monarchii,“ podotkl Gut.

Ředitelem ústavu zůstal Moll až do své předčasné smrti 21. února 1933. Stal se i zakladatelem uznávané odborné školy pro pečovatelky. Tyto tzv. Mollovy sestry se velmi zasloužily o šíření jeho stylu práce a myšlenek v péči o matky a kojence.

Během 1. světové války osobně pomáhal organizovat péči o válečné sirotky. Aktivně prosazoval zavádění soustavy pěstounské péče, kterou pro výchovu dětí považoval za mnohem lepší než umístění v sirotčincích. Pro sirotky také opatřil vilu na Riviéře, kam je vozil na rekreaci. V roce 1921 založil „Sjednocené zdravotní pojištění pro děti ohrožené tuberkulózou“.

Pohřeb se stal velkou událostí

Pohřeb českolipského rodáka, jenž zemřel na infarkt, se stal událostí celé Vídně, kondoloval i rakouský prezident a vídeňská obec mu darovala čestný hrob na ústředním hřbitově.

Profesor Moll měl s manželkou Marií jediného syna Wilhelma, kterému se před 2. světovou válkou podařilo emigrovat do USA, kde se ve Virginii stal ředitelem knihovny. Matka Marie, která pocházela rovněž ze židovské rodiny, zahynula v roce 1942 v koncentračním táboře Treblinka.

„Willy Moll přišel o matku při holocaustu, možná i to je důvodem, proč o rodinné historii mnoho nevěděl a bohužel ani o žádných podrobnostech otcova mládí v České Lípě. Synu Kennethu tak toho z rodinné historie mnoho nepředal, přestože má kufr plný fotek a dokumentů,“ řekl Vladimír Stoje.

Přes genealogický server geni.com se mu nyní podařilo spojit se s potomky profesora Molla. „Byli potěšeni, že si ho někdo z České Lípy všiml. Jsme ve spojení i s profesorovým vnukem, který přislíbil zaslat další rodinné dokumenty. Také profesorova praneteř sem má v plánu přijet na kurs češtiny,“ komentoval bádání Stoje.