Další programy se musí spokojit s menšími obnosy. Shodli se na tom zastupitelé na posledním zasedání, kde schválili podmínky vyhlášení devíti dotačních programů.

Město takto rozdělí celkem 27,4 milionu korun. Jednotlivci či kluby a spolky smí podávat své žádosti od 9. do 23. března. Peníze pro konkrétní uchazeče pak zastupitelé plánují projednat na dubnovém zasedání. „Peníze by tak úspěšným žadatelům měly přijít na účet v průběhu května letošního roku, tedy o měsíc dříve než v roce 2019,“ sdělila mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Při rozdělování peněz se zastupitelé řídili doporučením výborů zastupitelstva. Podle mluvčí byla většina dotačních programů schválena ve stejné formě jako loni. Většími změnami prošel akorát dotační program pro oblast kultury, menší změny jsou v programech v oblasti památkové péče, v oblasti sportu nebo na podporu zdravotních služeb.

Ke změnám v dotacích do kulturní oblasti například patří jiné přerozdělení celkové částky – na podporu celoroční činnosti jde o sto tisíc více na úkor podpory konkrétních kulturních akcí. „Další změnou je to, že o dotaci si nově budou moci požádat i neziskové právnické osoby, jejichž hlavní činností není kultura,“ uvedla Kňákal Brožová a dodala, že při podávání žádosti budou muset žadatelé nově doložit záměr pořádat nebo podílet se na minimálně čtyřech veřejně přístupných akcích v České Lípě. 

O 250 tisíc korun vyšší podpory se dočkala sféra památkové péče. V ní si mohou žadatelé požádat o peníze na částečnou úhradu nákladů na opravy oken, střech a fasád domů, které jsou v městské památkové zóně. Ale třeba také na výrobu vývěsních štítů provozovny nebo stavebně historický průzkum památkově hodnotných nemovitostí. „U některých programů jsme měnili částku, která je pro daný dotační program určena. Někde je vyšší, někde nižší, jinde jsme mírně upravili pravidla. Veškeré změny jsme provedli na základě zkušeností z loňského roku, ale i podnětů od příjemců dotací,“ komentovala rozhodnutí starostka Jitka Volfová (ANO), kterou potěšil fakt, že zastupitelstvo dokázalo programy schválit už v lednu a zájemci se tak budou moci dobře připravit. „Některé spolky mají výdaje celý rok, a pokud schvalování dotačních programů trvá moc dlouho, není to pro ně dobré,“ dodala starostka.

Zbylé peníze z loňského roku

Pokud se lidé „nevejdou“ se svými žádostmi do žádného z dotačních programů, mohou žádat o peníze z Fondu rady města, kde bude letos po převodu nedočerpaných prostředků z loňského roku k dispozici 1,56 milionu korun, z Fondu zastupitelstva města pak ještě přes tři miliony korun a z Fondu na podporu investic a drobného podnikání, kde jsou připravené dva miliony korun.

Všechny schválené programy budou zveřejněny na úřední desce a na webu města v sekci „Dotační programy“.

Loni přišly desítky žádostí, především ze sportovní sféry, kdy stejně jako letos město rozdělovalo 13 milionů korun, z nich nejvíce má mířit na podporu sportovních klubů pracujících s dětmi a mládeží. V rámci této kategorie je nyní kladen větší důraz na výkonnostní sport, navýšeny byly v rámci této kategorie také maximální částky, které mohou kluby z dotačního programu získat.