Město v něm plánuje začít s budováním nového koupaliště v Dubici, na což vyčlenilo 130 milionů korun. Rozpočet pamatuje na dokončování velkých investičních akcí z předešlých let, i na navýšení cen za energie a některé služby. Z velkých a už probíhajících projektů je to kromě rekonstrukce Jiráskova divadla dostavba pavilonu F v ZŠ Speciální Jižní, lávka z Kopečku na Svárov, azylový dům pro matky s dětmi v Dubici a především rekonstrukce budovy bývalé české pojišťovny v ulici U Synagogy.

„Tam přesuneme všechna přepážková pracoviště městského úřadu, občané si tedy vše vyřídí na jednom místě v hezké, moderní a bezbariérové budově. Nová úřadovna nebude sloužit jen Českolipanům, ale lidem z celého regionu, tento projekt proto svým využitím přesahuje hranice našeho města,“ komentovala nejzásadnější městské investice starostka Jitka Volfová (ANO). Jak vyzdvihla, i za cenu vyšších nákladů bylo prioritou, aby město udrželo všechny služby pro občany, provoz sportovišť, škol, příspěvkových organizací nebo MHD.

Proti návrhu rozpočtu byl například zastupitel z opoziční SPD Lukáš Leiner. „Rozpočet města jsem nepodpořil, protože město čeká náročný rok a nikdo neví, jak se budou vyvíjet ceny energií a dalších věcí. A také mi tam chybí snaha o více úspor, větší opatrnost,“ řekl Leiner.

Drahé energie i materiál

Rozpočet České Lípy pro rok 2023 počítá s výdaji ve výši 1,322 miliardy korun, příjmy jsou nastaveny na stejnou částku. Město do příjmů zapojuje také našetřené peníze z minulých let a peníze uložené v investičním fondu. Konkrétně na investice plánuje Česká Lípa vynaložit částku 407 milionů korun, což je jen o 11 milionů méně než v loňském roce. Největší položky výdajů tvoří investiční akce Nové koupaliště (130 milionů), Nová úřadovna MěÚ - bývalá Česká pojišťovna (82 milionů), Jiráskovo divadlo - rekonstrukce (75 milionů), ZŠ Speciální Jižní (19,5 milionu) a Dům humanity - rekonstrukce a přístavba (22 milionů).

Podle předsedy finančního výboru Martina Volfa (ANO) je významné, že přijatý rozpočet kryje navýšení energií ve sférách sociálních služeb, školství, sportu i kultury. „Velká změna proti minulým létům je u běžných výdajů, které stouply o více než 200 milionů,“ řekl na zasedání Volf. Realita je způsobena nárůstem cen materiálů, pohonných hmot, služeb a energií. Zatímco v loňském roce činily běžné výdaje 704 milionů, v letošním se vyšplhaly na částku 915 milionů.

Ilustrační foto.
Zastupitelé Lípy schválili dotační programy, město podpoří občany i kluby

„Z mého pohledu je prioritou letošního rozpočtu kapitola školství a příspěvkových organizací města a sociálních služeb s ohledem na nárůst cen energií a služeb. Dále je to dokončení Jiráskova divadla,“ podotkl zastupitel Jan Policer (Živá Lípa). Podle zastupitele Jiřího Kratochvíla (ANO) je zase prioritou financování rozvoje města a investic: „Konkrétně nejvíce pomůže fungování města přestavba budovy bývalé České pojišťovny na novou úřadovnu města. Život zlepší samozřejmě dostavba Jiráskova divadla,“ konstatoval Kratochvíl.

Starostka Jitka Volfová uvedla, že nebylo možné udržet, jako dříve, provozní výdaje na uzdě. „V loňském roce jsme také museli vysoutěžit dodavatele na údržbu zeleně a komunikací. Firmy se nám získat podařilo, nicméně poskytují nám služby za dvojnásobné ceny, které odrážejí všeobecné zdražení materiálů, pohonných hmot a energií. Všechny tyto faktory se promítly do částky určené na běžné výdaje,“ vysvětlila starostka.

Letohrádek nazývaný Červený zámeček nebo Červený dům v centru České Lípy, italská renesance. Spravuje ho Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa, které uvnitř má depozitáře a dílny.
Lípa stojí o svůj renesanční klenot. Vidí v něm další přirozené centrum města

Rovněž ujistila, že město bude pokračovat v opravách svých škol a že údržba města by měla probíhat v podobném rozsahu jako loni. V řeči čísel: na opravy a údržbu komunikací je v rozpočtu vyčleněno 25 milionů, na letní a zimní čištění komunikací pak 30 milionů, svoz a likvidace odpadů bude město stát 59 milionů, údržba zeleně pak vyjde na 37 milionů korun.

Navýšení částky se nevyhnulo ani zajištění českolipské MDH. Zatímco loni byla na MHD určena částka 57 milionů, letos už se jedná o sumu 70 milionů. Navýšení výdajů ale též souvisí s navýšením cen nafty a také oborové mzdy v dopravě.