Výběrem dodavatele, který začne opravovat komunikace technologií SILKOT, se na svém posledním jednání zabývala rada města.

„Technologie SILKOT umožňuje zahájit opravy v předjaří, kdy kvůli klimatickým podmínkám není ještě možné využít klasickou obalovanou směs," připomíná místostarosta Juraj Raninec. S touto metodou, která dovoluje opravit plošně omezené poruchy, má město dobré zkušenosti. „Oprava je kvalitní a hlavně zabrání, aby se děravá komunikace dál ničila a působila problémy řidičům."

Už koncem ledna proto město vyhlásilo zadávací řízení na dodavatele prací, do kterého se přihlásili tři uchazeči. Na základě rozhodnutí rady města zakázku provede firma, která nabídla městu nejnižší cenu. Požadované práce, opravu 1000 m2 technologií SILKOT, provede za 435 tisíc korun.

„Jakmile s vybraným uchazečem uzavřeme rámcovou smlouvu o dílo, pustíme se do oprav." Místostarosta odhaduje, že první výtluky se tak začnou v České Lípě opravovat koncem února na vozovkách, které jsou nejfrekventovanější.