Od roku 2020 je kvůli vleklému sporu mezi městem Česká Lípa a soukromým investorem uzavřena komunikace za obchodním centrem JYSK na Špičáku v České Lípě. V loňském roce se městu podařilo tento spor majetkově a právně vyřešit.

„Celá záležitost s komunikací za obchodním centrem JYSK byla velmi složitá. K tomu, abychom nyní mohli říci, že komunikaci znovu otevřeme, vedl velmi náročný proces, obtížná vyjednávání a velké úsilí nejen členů vedení města, ale také pracovníků městského úřadu. Jsem opravdu šťastná, že jsme všechny nesnáze překonali a podařilo se nám celou věc dotáhnout do konce. Považuji to za malý zázrak,“ řekla na úvod starostka České Lípy Jitka Volfová.

Jednosměrná doprava

Zpřístupnění komunikace i přilehlého chodníku předpokládá město v březnu letošního roku. Chystají se ale změny v režimu silničního provozu. „Komunikace do dnešního dne není zkolaudována, a to především kvůli vysoké hlukové zátěži ve Sluneční a Zhořelecké ulici. Její otevření tak limitují právě nastavené hlukové limity, které nesmíme překročit. Proto zde bude režim dopravy nastavený jako jednosměrný, a to směrem z České Lípy na Nový Bor. Upraven bude také provoz na navazující komunikaci za OBI, kam budou smět vjet pouze vozidla zásobování, pro všechna ostatní vozidla bude na tuto komunikaci vjezd zakázán,“ uvedl místostarosta České Lípy Jakub Mencl a dodal, že komunikace za JYSKem bude nyní zpřístupněna ve zkušebním provozu.

Během roku budou ve Sluneční ulici provedena hluková měření. Pokud měření vyjde dobře, bude konečně možné komunikaci zkolaudovat a provoz na této komunikaci zůstane nezměněn.

Po zpřístupnění komunikace budou moci řidiči vjet na komunikaci směrem ze Sluneční ulice, vyjet zpět na silnici I/9 a dál na Nový Bor bude možné u Mountfieldu nebo na semaforu pod podzemními garážemi u supermarketu Albert. Ze směru z Nového Boru nebude možné si cestu zkrátit, protože silnice za OBI bude určena jen pro zásobování a od obchodního centra JYSK nebude možné do Sluneční ulice projet.

Úsek mezi Sluneční ulicí a vjezdem do centra Auto Horejsek bude jednosměrný a opatřený sloupky tak, aby zde projelo jen jedno auto. Dodržování nového dopravního značení bude kontrolováno městskými strážníky.

close Město připravuje otevření silnice za JYSKem. info Zdroj: Městský úřad Česká Lípa zoom_in Město připravuje otevření silnice za JYSKem.

„Uvědomujeme si, že provoz na silnici I/9 je čím dál větší, i několikrát během dne se zde tvoří kolony a není možné zde plynule projet. Tento problém ale nelze vyřešit zpřístupněním komunikací, které byly vystavěny jako účelové pro zásobování obchodních center. Provozu na silnici I/9 uleví jedině kompletní dobudování obchvatu České Lípy až do Nového Boru. I proto jsme jako město Ředitelství silnic a dálnic maximálně k dispozici a činíme veškeré nutné kroky k tomu, aby stavbu obchvatu z naší strany nic nezdržovalo,“ doplnila českolipská starostka.

Město uzavřelo s firmou JTH v říjnu roku 2010 nájemní smlouvu na část pozemku, který se nachází za obchodním centrem JYSK, na kterém firma v roce 2011 postavila cca 200 metrů dlouhou komunikaci. Tato silnice navázala na komunikaci za centrem OBI a Albert, která byla postavena v roce 2007 a sloužila primárně pro zásobování obchodního centra. Nájemní smlouvu na pozemek, na kterém stojí v současnosti uzavřená komunikace, město vypovědělo v roce 2019.

Jelikož silnice není zkolaudovaná, byl na ní provoz umožněn díky vydání povolení k předčasnému užívání. Jeho platnost však na konci roku 2019 firmě JTH vypršela, a proto byla silnice včetně chodníku uzavřena. V březnu 2022 odsouhlasili českolipští zastupitelé nákup komunikace za JYSKem včetně inženýrských sítí za 4,6 milionů korun, spolu s koupí této silnice město nabylo také silnici za obchodním centrem Albert a OBI. Dlouholetý spor tak byl tímto ukončen a město mohlo začít jednat o tom, v jakém režimu bude komunikace zprovozněna.