Úsek mezi ulicí Litoměřická a silnicí II/262 by měl z průtahu městem odvést část tranzitní dopravy. Součástí stavby budou dvě okružní křižovatky, šest mostů a také 329 metrů dlouhá estakáda přes řeku Ploučnici. Celá část přeložky silnice I/9 je navržena na násypech a mostech.

„Stávající silnice I/9 vede přes Českou Lípu v blízkosti centra, proto je ve městě silný podíl tranzitní dopravy. Nová přeložka na sebe naváže část dopravního zatížení z nynější komunikace, která je už dnes přetížená a denně vznikají ve špičkách kolony a značné zdržení. Umožní tak zatím částečný průjezd nákladní dopravy mimo zastavěné území města přímo do průmyslové zóny. Jako celek bude sloužit po dostavění dalšího – posledního úseku Nový Bor – Dolní Libchava,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Silnice I/9 patří k významným silnič­ním tahům v severní části České republiky a převádí tranzitní dopravu ze Středočeského do Libereckého a Ústeckého kraje. Obchvat České Lípy se plánoval již v 80. letech 20. století, kdy se budoval průtah městem, po kterém dnes projíždí až 15 000 aut denně.

Práce na projektu začaly v roce 2008 výstavbou mimoúrovňové křižovatky v Sosnové. Podle původních plánů měla první auta po novém obchvatu projet už před sedmi lety. V roce 2010 ale stavbu zastavil z úsporných důvodů tehdejší ministr dopravy Vít Bárta (Věci veřejné), stejně jako dalších 11 projektů. Hotová je část první etapy, která končí na začátku České Lípy v Dubici.

V příštím roce by měla začít stavba mimoúrovňové křižovatky v Okrouhlé, na kterou by se v budoucnu měla napojit třetí - poslední část obchvatu, tedy úsek z Dolní Libchavy k Novému Boru. Tuto část chce ŘSD začít stavět v roce 2026, stavba by měla trvat dva roky.

„Cílem výstavby obchvatu České Lípy, který bude dlouhý zhruba 12 kilometrů, je podobně jako u všech těchto staveb na silnicích I. třídy odvést dopravu mimo osídlené území a snížit tak zátěž ve městě. Obchvaty měst jsou pro nás stejně důležité jako výstavba dálnic,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Možná vám uniklo: Uzavírka mostu v centru Lípy se blíží. Podívejte se, kudy povedou objízdné trasy

Po umístění provizorního mostu budou pokračovat práce mimo jiné na příjezdové cestě. | Video: Deník/Petra Hámová