Tak už i na knihy došlo. V pondělí českolipská radnice vyhlásila soutěž na podobu nové knihovny. Provizorium, které „zdobí“ Českou Lípu v jejím historickém srdci, by mohlo za pár let zmizet. Pokud to tedy nedopadne jako s nedávným a nakonec neuskutečněným plánem na výstavbu divadla ve stejné lokalitě.

„Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu na výstavbu městské knihovny, který by nalezl řešení na využití celého prostoru v proluce vymezené Škroupovým a Jeřábkovým náměstím a Tržní ulicí. Předpokladem je, že návrh bude respektovat historické, kulturní, prostorové a funkční souvislosti tohoto místa,“ uvádí mluvčí českolipské radnice Václav Šámal.

Architekt Jiří Suchomel, autor KD Crystal, navrhuje necelých třicet let po dostavbě celý vnitřní prostor rozsáhle předělat. (Vizualizace a studie: Jiří Suchomel Jiří Janďourek, Jana Medlíková).
Knihovna v Lípě není v dobrém stavu. Existují dvě studie řešení

Město v soutěži zastupuje sdružení Společnost Petra Parléře (SPP), které dohlíží na regulérnost a správný chod „souboje architektů“ se zajímavými odměnami. Pro vítěze je připraveno rovných 300 tisíc korun, pro architekty, kteří obsadí další dvě místa, 150 a 50 tisíc korun.

Konečná podoba budoucí bezbariérové knihovny ale zatím nevzejde. „Účelem soutěže je ověřit možnosti a limity území pro stavbu knihovny a nalézt nejvhodnější řešení. Následovat by měla otevřená architektonická projektová soutěž o návrh řešení, jejíž časovou návaznost nelze v tuto chvíli předvídat,“ uvádí SPP v zadání soutěže.

S lokalitou a hledáním jejího využití má Česká Lípa dlouhodobé zkušenosti. Kdysi zde stál například rozlehlý hostinec. Za minulého režimu ale soubor staveb chátral. 

Návrh knihovny podle architekta Miroslava Pavljuka je umístěn na pozemcích vedle Loretánské uličky.
„Knihovna nemusí být v Crystalu," říká architekt

V následujících letech areál odkoupil soukromník s plánem na vybudování hotelu. Ten se ale nepodařilo uskutečnit a město majetek odkoupilo zpět. Vzhledem k rozpadu domů muselo zbytky památkově chráněných objektů za mnoho milionů korun zakonzervovat.

Na radnici poté vznikl nápad vybudovat na místě divadlo, na jehož přípravy padlo až několik desítek milionů. Z architektonické soutěže vzešel vítězný návrh Jaromíra Pizingera. V půlce roku 2009 ale došlo k obratu a zastupitelé rozhodli, že se raději opraví Jiráskovo divadlo. To je mimochodem projekt, který se v současnosti opět začíná probouzet.

Městská knihovna nyní sídlí v domě č. p. 170 na náměstí T. G. Masaryka. Budova se zkraje 90. let dočkala rozsáhlé rekonstrukce. „Kompletně se předělávaly stropy. Pamatuji si, jak bylo vidět z přízemí až ke střeše,“ vypráví ředitelka Městské knihovny Dana Kroulíková.

Krajská vědecká knihovna. Ilustrační foto
Liberecký kraj vyhlásil po dvou letech soutěž o nejlepší knihovnu

Přístavby se však oproti plánům nikdy opravy nedočkaly a stavba už potřebám knihovny dlouhodobě nevyhovuje. Mimo jiné jí chybí bezbariérový přístup a rostoucí knižní fond přestává být kam ukládat.