Nová hlavní pobočka českolipské městské knihovny by měla stát v proluce na Jeřábkově náměstí. Do nové budovy by měly být zakomponovány i stávající objekty č. 158 a 159. Součástí návrhu bude také úprava Jeřábkova náměstí u baziliky Všech svatých, které je v současné době využíváno jako parkoviště. O tomto umístění rozhodlo zastupitelstvo města v únoru loňského roku.

„Nová budova městské knihovny by měla především citlivě zapadat do městské památkové zóny a ctít historické místo. Měla by ale zároveň nést prvky moderní architektury, aby byla blízká i mladší generaci a pro budoucí pokolení byla symbolem současné doby. Měla by být místem otevřeným, světlým, vzdušným, které by bylo přístupné všem. Novou budovu knihovny by měl obklopovat parčík s lavičkami, zeleň, kde si mohou lidé odpočinout nebo kde v létě najdou stinné místo pro příjemné zastavení,“ popsala starostka města Česká Lípa Jitka Volfová. Doplnila také, že nový objekt knihovny by měl zcela proměnit toto nyní opuštěné místo, které by se mělo stát přirozeným centrem setkávání.

Jeřábkovo náměstí v České Lípě, právě zde chce město postavit novou budovu českolipské knihovny.
Česká Lípa posouvá vpřed svůj sen postavit knihovnu. Slovo dá architektům

Organizátorem architektonické soutěže pro Českou Lípu je Konsorcium HV_MP, které získalo tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení s cenou necelých 772 tisíc korun. Důvodem, proč si město vybralo organizátora, je specifický druh zadávacího řízení, kterým tato soutěž je. Výběr vítězů architektonické soutěže je značně komplikovaný proces zahrnující zejména zpracování soutěžních podmínek, jejich projednání s Českou komorou architektů, organizaci zasedání hodnotící poroty a mnoho dalších činností.

Na odevzdání návrhů mají architekti čas do 15. srpna 2023. Následně porota složená ze zástupců města, renomovaných architektů, vedení městské knihovny i přizvaných odborníků vybere nejlepší návrhy. Hodnocení proběhne anonymně a bude posuzováno urbanistické, architektonické, technické, provozní a krajinářské hledisko. Výsledky by měly být známé v říjnu letošního roku, veřejnost bude mít možnost seznámit se s návrhy na výstavě.

Pro účastníky soutěže má město vyčleněno finanční odměny v celkové výši 2 miliony korun. Vítěz soutěže obdrží 800 tisíc korun. Náklady na budoucí výstavbu nové knihovny jsou odhadnuté na 200 milionů korun.