Pozemek na místním sídlišti má výměru 1 941 m². Jde o zastavěnou plochu s několika stromy a keři se značným množstvím sítí různých vlastníků a veřejným osvětlením v majetku města.

Česká Lípa využila nabídku státu, získala pozemek na sídlišti Střelnice.Česká Lípa využila nabídku státu, získala pozemek na sídlišti Střelnice.Zdroj: ÚZSVM"Parcela navazuje na pozemky ve vlastnictví města. Koupí obec rozšířila rozvojovou plochu zdejší občanské vybavenosti a získala kontrolu nad budoucím využitím parcely," uvedli zástupci ÚZSVM.

Tímto způsobem Česká Lípa zabránila umístění staveb, které by mohly nežádoucím způsobem narušovat život obyvatel sídliště, jako například větší množství garáží, ubytovny a podobně. Kupní cena 1 755 000 korun byla následně odvedena do státního rozpočtu. ÚZSVM původně převzal tento pozemek jako nepotřebný majetek Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj.

Unikátní projekt, jehož cílem je zvýšení převodů nemovitostí na obce a kraje i snížení nepotřebných nemovitostí ÚZSVM, úřad pilotně vyzkoušel právě s městem Česká Lípa. ÚZSVM zaslal městu seznam veškerých svých nepotřebných nemovitostí na území města (110). Česká Lípa následně požádala o 34 nemovitostí, z nichž ÚZSVM předběžně shledal převod proveditelný (podle podmínek zákona o majetku státu a metodického materiálu Ministerstva financí) u 22 nemovitostí (65 % městem požadovaných). Na základě toho ÚZSVM zašle nyní všem obcím s rozšířenou působností a krajům přehled nepotřebných nemovitostí ÚZSVM za celý jejich správní obvod a požádá je o prověření, které nemovitosti by mohly být využity pro jejich rozvojové aktivity. Po obdržení zpětné vazby bude ÚZSVM prioritně řešit nakládání s nemovitostmi, o které obce a kraje požádaly.
Zdroj: ÚZSVM