Podle aktuální policejní statistiky je v českolipském okrese hlášeno už 1 682 osob mongolské národnosti, valná část z nich pobývá v České Lípě. Hendikepem pro lepší vztahy je – leckdy nepřekonatelná – jazyková bariéra.

V publiku převládaly ženy. Jedna z nich si posteskla nad řadou neurvalých reakcí a rasových narážek ze strany domácích obyvatel. „Češi nás všechny házejí do jednoho pytle, ale většina z nás se snaží dobře pracovat a chovat se slušně,“ řekla mladá dělnice.

Připojil se i muž, který se tázal, jak se mohou zbavit jedinců z jejich komunity, kteří jim dělají ostudu a ztrpčují život. „Někdy ale ti, co dělají neplechu, perou se a opíjí, nejsou ani odtud. Přijedou sem z jiných měst,“ poznamenal. Další diskutující se svěřili s problémy v ubytování na sídlištích nebo na potíže ve vzdělávání.

Podle starostky Volfové se vedení města snaží řešit otázky spojené s narůstajícím počtem pracovníků z Mongolska, zejména klíčové vzdělávání v češtině. „Deset let se tady s mongolskou komunitou nic nedělalo. Přitom její nárůst je značný a ještě nedávno bylo soužití problematické a na sociálních sítích plné emocí,“ zmínila Volfová. „Fascinuje mě, jak se celé rodiny setkáváte a jak se umíte bavit,“ ocenila starostka.

Obtíže v navázání užších přátelských vazeb či ve vzdělávání potvrdila členka mongolské komunity v České Lípě Ojunčimeg Presová, která se uplatňuje jako soudní tlumočnice z mongolštiny.

Počet zahraničních pracovníků zneklidňuje

„V každé komunitě jsou lidé, kteří kazí její jméno. Na setkání přišli lidé, kteří si možnosti být tu váží a chtějí zde žít,“ uvedla. Chápe, že narůstající počty krajanů v 36tisícovém městě mohou pro některé Čechy i samotnou komunitu vyvolávat obavy. „Firmy sem nabraly pracovníků z Mongolska až moc. Soužití bude potřebovat ještě čas,“ prohlásila.

Podle ředitele městské policie Vladimíra Jeníka měla první schůzka pomoci ujasnit si pravidla, tradice či představy, aby se všem v České Lípě dobře žilo. Cizinci, které sem do svých továren zlákala za prací například firma Adient, se dozvěděli o městských vyhláškách a například o správném postupu v případě likvidace komunálního odpadu nebo o užívání alkoholu, o možnostech výjimek pro pořádání různých oslav ve městě.

Styčnou osobou za Městskou policii v České Lípě pro obyvatele z Mongolska byl vybrán zkušený strážník a válečný veterán Zdeněk Šafránek, který pro ně připravil prezentaci v jejich jazyce o základních povinnostech a právech, které u nás musí všichni respektovat.

„My i vy! Neděláme rozdíly a neberte to jako poučování. Nejsme placeni za to, kolik vybereme pokut, ale za to, aby byl ve městě pořádek,“ řekl strážník Šafránek. „Rádi přijmeme i podněty od vás. Jako Češi o vás vlastně nic nevíme, řekněte, co by šlo zlepšit,“ nabádal. Jak zdůraznil, s kolegy a se zástupci radnice si přejí, aby tato vzájemná setkání byla pravidelná. „Víme, že i mezi vámi jsou problémy, i šikana od těch, co tu třeba jsou déle,“ uvedl. Dodal, že na druhou stranu spousta Českolipanů má rodáky z Asie za sousedy a velmi si je chválí.