Ten zůstane v platnosti až do roku 2022 a počítá s masivnějším solením komunikací než v minulosti. Záměr vyvolal kritiku lidí, kteří na metodu škodící životnímu prostředí léta upozorňovali.

„Díky solení se sníží náklady na jarní úklid, který se navíc výrazně urychlí, protože nebudeme muset z ulic odvážet velké množství nahromaděného posypu. Sníží se také prašnost ve městě. Rovněž zamezíme zanášení kanálů a vpustí, které jsme v letošním roce museli složitě čistit,“ vyjmenovala důvody pro zavedení solení starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO).

Jak slíbila, zimní údržbu chce město řešit operativně tak, aby se povedlo zajistit maximální průjezdnost komunikací a průchodnost chodníků. „Zároveň chceme poprosit občany o pochopení, není možné mít hned po sněžení všechny ulice ve městě čisté,“ řekla starostka.

Podle radnice je těžké uspokojit přání všech občanů. „Solit nebudeme pouze cesty v parcích a také cesty podél vodních toků, kde budeme používat inertní materiál. Všude jinde budeme pro úklid komunikací i chodníků používat primárně sůl,“ uvedl místostarosta Jaroslav Turnhöfer (Živá Lípa). A dále tvrdil, že k této změně se radní rozhodli i na základě požadavků občanů, kterým vadilo, že si štěrk či písek zanášejí do vchodů, bytů i provozoven.

Solení má i své odpůrce

Krokem byl šokován zastupitel Miroslav Hudec (Živá Lípa). Podle něj je rozšiřování solení v rozporu s doporučením výboru pro životní prostředí zastupitelstva města, kterému předsedá. „A to nejen pro škody na životním prostředí, pro škody na zdraví lidí i zvířat, nejen pro milionové škody na majetku občanů i na majetku veřejném,“ prohlásil Hudec.

Jak Hudec zdůraznil, v uplynulé sezoně prokázali, že solení leckdy schůdnost a sjízdnost cest zhoršuje. „Nasolené komunikace zůstávají mnohem déle mokré a kluzké, zatímco nenasolené jsou dávno suché a bez problémů schůdné i sjízdné. Nasolené a tudíž mokré komunikace navíc při poklesu teplot v noci snadno namrzají, což je ještě nebezpečnější jak pro chůzi, tak pro jízdu,“ argumentoval Miroslav Hudec. Jak konstatoval, ve výboru problematiku probrali včas, za přítomnosti pracovníků úklidové firmy i kompetentní úřednice. „Usnesení výboru samozřejmě prošlo i zastupitelstvem, které je bez připomínek vzalo na vědomí,“ podotkl Hudec.

Krok radních udivil i řadu Českolipanů. „Více solit není ani ekologické, ani příjemné na chození. Přimlouvala bych se, abyste to ještě zvážili. A určitě bych se tím, že budete více solit, nechlubila na Facebooku města,“ vzkázala radním například Jana Prokešová.

V České Lípě o chodníky a ulice pečuje firma AVE CZ. Na zimu disponuje dvěma velkými sypači, osmi malými, lopaty mohou využít dvě party pracovníků na ruční úklid. Nachystáno má stovky tun posypového materiálu – soli, štěrku a písku.

Tři skupiny naléhavosti

Pro potřeby zimní údržby je více než 100 km komunikací a přes 180 km chodníků v České Lípě rozděleno do tří skupin podle toho, jak rychle je nutné ulice po spadu sněhu uklidit. Silnice v prvním pořadí je město povinné uklidit do čtyř hodin po spadu sněhu, sem patří například ulice Šluknovská, Okružní, Antonína Sovy, Erbenova. V druhém pořadí jsou ulice, které město musí uklidit do dvanácti hodin po spadu sněhu, patří sem také schody, lávky a podchody. Ve třetím pořadí jsou pak ulice a přidružené obce, které je město povinno uklidit nejpozději do osmačtyřiceti hodin po tom, co sníh napadl. Jedná se o místa, která nejsou z hlediska dopravy příliš frekventovaná. Rozdělení ulic do jednotlivých skupin zůstalo stejné jako v roce 2018.

Aktuálně schválený plán zimní údržby bude dostupný na webových stránkách města v sekci „Úklid komunikací“. Zimní údržba závisí vždy na počasí, ale město v průměru vychází na zhruba patnáct milionů korun ročně.