„Veřejná anketa byla reprezentativní, odpovídalo 2501 občanů," uvádí město Česká Lípa jako předzvěst výsledků hlasování o pro občany nejvíc klíčových investicích nad padesát milionů korun. Hlasování probíhalo u příležitosti letošních krajských voleb poblíž většiny volebních místností.

Největší podporu si získal projekt postupného řešení parkování na sídlištích a s tím spojený rozvoj lokalit. „Většina respondentů, celkem 55 %, označila za své bydliště sídliště, 29 % vybralo možnost okrajová část města a 16 % centrum," říká tisková mluvčí města Česká Lípa Monika Bayerová.

Divadlo a cyklostezky

Nejen na praktickou stránku života ve městě hleděli respondenti ankety. Hned za trnem v oku všech, kdo vlastní automobil a nemají ho kde odkládat, se umístil návrh řešení nevyhovujícího stavu Jiráskova divadla.

Na třetí příčce se mezi občany České Lípy umístil návrh rozšířit síť cyklostezek.

Ve zkratce by se tedy dalo říci, že jsou Českolipané praktičtí, kulturně uvědomělí a rádi sportují. Tedy alespoň ti, kteří k anketě přišli a řekli tak svůj názor.

Ankety k investičním prioritám se zúčastnilo 2501 lidí, což je 8,4 procenta všech oprávněných voličů a zároveň necelá třetina z těch, kteří přišli v sedmatřicetitisícovém městě k volbám.

„Anketa jednoznačně ukázala, že projekty, které navrhlo vedení města, mají pro občany důležitost," uvedla mluvčí radnice. Vychází z toho, že osm projektů z devíti získalo nadpoloviční podporu respondentů. „Jedině záměr umístění úřadoven městského úřadu do jednoho objektu nadpoloviční podporu těsně nezískal," říká Monika Bayerová.

Anketu město vyhlásilo, neboť zastupitelé jsou přesvědčeni o tom, že rozhodnutí o investičních prioritách by měli učinit sami obyvatelé.

Zatím ale není jasné, jak radnice k výsledkům přistoupí. „Vzhledem k rozsahu ankety i poměrně vysokému počtu respondentů se vedení města rozhodlo oslovit odborníky z oblasti sociologie a požádat je o odborné posouzení výsledků ankety tak, aby nedošlo k nepřesnostem a chybám při interpretaci výsledků a hodnocení jejich reprezentativnosti," dodala mluvčí radnice.