V anketě, jejímž účelem bylo zjistit priority obyvatel České Lípy ohledně větších městských investic, je jen jeden projekt, který dá kvůli nezájmu občanů město zatím k ledu - služby městského úřadu v jednom objektu.

S osmi ostatními město počítá i nadále. „Všechny ostatní projekty získaly podporu nad padesát procent, platí tedy to, že se připravovalo a připravuje se dál," říká místostarosta České Lípy Juraj Raninec.

Podpora nad padesát procent znamená součet odpovědí „potřebný" a „velmi potřebný" k jednotlivým bodům ankety. Znamená to mimo jiné, že se pokračuje jak v přípravách venkovního bazénu u Ploučnice, tak v plánování rekonstrukce KD Crystal. „Každý projekt se jinak rozkládá v čase, bude nejtěžší těch osm projektů naplánovat a připravit na ně peníze z vlastních i vnějších zdrojů," říká starostka České Lípy Romana Žatecká s tím, že v rozpočtu na příští rok se výsledky ankety projeví.

Nic konkrétního

Město v současnosti uvolnilo pouze hrubé pořadí projektů podle oblíbenosti, konkrétní čísla zveřejnit nechce. S interpretací toho, kam poputuje zhruba 270 milionů korun, které má v současnosti město v investičním fondu, chtějí představitelé České Lípy zatím počkat.

„Rozhodli jsme se, že najdeme a oslovíme sociology, kteří znají zdejší prostředí. Hlavně abychom se vyvarovali nepřesností a chyb při interpretaci těch součtů, čísel a podobně," podotýká starostka České Lípy Romana Žatecká s tím, že chtějí znát i názor odborníků na relevantnost výsledků vzhledem k účasti respondentů. Těch bylo celkem 2501, jedná se o zhruba osm procent voličů zapsaných v České Lípě.

„Z našeho pohledu je to dost, v porovnání s jinými městy, ale chceme, aby výsledky nikdo nezpochybňoval," dodává Juraj Raninec s tím, že nemohli lidi nutit, aby se v anketě vyjádřili. Podle něj přišli ti, kdo měli zájem říct svůj názor.

Běh na dlouhou trať

Největší podporu získal od občanů projekt regenerace sídlišť a navýšení parkovacích míst. „Co se týká sídliště Špičák, proběhlo vypracování projektu regenerace, a v současné době se tam už kope a dělají se tam nové chodníky," říká Juraj Raninec s tím, že mají připravené další projekty, které budou probíhat v dalších letech. Mimo jiné zhruba 750 nových parkovacích míst. „Musíme postupovat po částech, nemůžeme rozkopat celé sídliště najednou," pokračuje místostarosta.

Další projekty budou následovat i pro ostatní sídliště, například na Slovance je v plánu vybudování velkokapacitního parkoviště.

Na druhé příčce v důležitosti městských investic se podle hlasujících občanů umístilo řešení nevyhovující situace Jiráskova divadla. V anketě byla k tomuto projektu podotázka ohledně konkrétního umístění kulturního prostoru. Dalo se vybírat z vybudování novostavby vedle KD Crystal v Sokolské ulici, nebo vedle České spořitelny v Hrnčířské ulici. V úvahu připadala též rekonstrukce stávající budovy. Ví tedy vedení města, pro kterou variantu lidé hlasovali?

„Ano víme, ale jedná se o otázku, která umožňuje několik možných pohledů, proto její zodpovězení necháme na odbornících," říká Romana Žatecká s tím, že se pro ni jedná o klíčové téma, a proto nechce v tuto chvíli vypouštět svůj názor na výsledek.

Cyklostezky

Rozšíření sítě cyklostezek občané České Lípy usadili v oblíbenosti na třetí pozici. V současnosti se již připravuje výstavba cyklostezky spojující centrum města a rekreační areál v Dubici.

„V současné době nemůžeme kopnout, protože řešíme majetkové vztahy. Plánujeme to dokončit, ale ta příprava je vzhledem k majetkovým vztahům komplikovaná," říká Juraj Raninec. Podle něj je výsledek ankety jasným signálem, aby se město zaměřilo na komfortní propojení stávajících cyklistických tras přes území města.