Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa požádala Liberecký kraj o změny v projektech, na které v březnu dostala 33 milionů korun.

„V průběhu prvního pololetí došlo ke změně projektů. U některých dochází ke snížení plánované ceny, u dalších ke zvýšení a z peněz, které zbyly, budou pokryty další požadavky, především nutný nákup zdravotnických přístrojů," popisuje Petr Tulpa, radní pro zdravotnictví Libereckého kraje. Rada změny schválila, nyní je musí posvětit krajské zastupitelstvo.

Českolipská nemocnice zaslala celkem devět žádostí o poskytnutí investiční účelové dotace. První žádost zahrnuje pořízení projektové dokumentace k rekonstrukci operačních sálů I. etapa za částku 9 680 000 korun, která zůstává beze změn.

Ke snížení částky dochází u projektu Modernizace lůžkové části intermediální péče neurologického oddělení, a to na 347 270 Kč, u které bude zatím připravena jen projektová dokumentace. Stavební úpravy budou postupně realizované v nadcházejících letech.

Výtahy dosluhují

Další ponížení ceny se týká rekonstrukce střech na objektech stravovacího provozu, hemodialýzy, archivu a propojovacího koridoru. Původně plánovaná suma se snížila na částku 5 842 307 Kč. Nižší bude také částka vynaložená na rekonstrukce výtahů v budovách polikliniky a dětské nemocnice, kde se počítá s investicí ve výši 5 300 000 Kč. „Opravy se dotknou pěti výtahů, dvou v budově dětské nemocnice a tří v budově polikliniky. Dosluhují a od doby výstavby nemocnice neprošly žádnou rozsáhlejší rekonstrukcí," uvádí Markéta Dědková, mluvčí Libereckého kraje.

Naopak více peněz využije nemocnice na rekonstrukci hlavních ventilátorů na operační sály, která bude stát bezmála dva miliony. Ventilátory jsou v provozu již 35 let a jejich technický stav odpovídá době uvedení do provozu. Při závažnější poruše či havárii hrozí zastavení dodávek vzduchu do důležitých provozů budovy, a tak je jejich výměna nezbytná.

Z částky alokované na zmíněné projekty se nemocnici povedlo ušetřit, a tak za zbylé peníze chce nakoupit nové přístroje. Především kolonoskop za téměř pět a půl milionu korun, jehož pořízení je nezbytné pro zachování kvalitní lékařské péče při vyšetřování tlustého střeva.

Vybudovat chce dále nové pro zázemí lékařů a ošetřovatelského personálu dětské nemocnice v 1. patře, aby vzniklo odpovídající zázemí pro lékařský a ošetřovatelský personál oddělení dětské nemocnice. V plánu je také výměna hlavních ARV jističů v rozvodnách nemocnice za částku ve výši 2 695 880 Kč.