Kvůli tomu před hlavním vstupem do budovy A, kde jsou lůžková oddělení, postavila takzvaný triážový stan pro prvotní třídění všech vstupujících. Zde se všichni pacienti a návštěvníci, kteří vstupují do nemocnice kvůli ošetření, musí podrobit dezinfekci a zdravotní kontrole. Zaměstnanci mají umožněn vstup do budov nemocnice po předložení identifikační osobní karty.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Tento screening a opatření se vztahuje i na všechny pacienty, kteří přijedou sanitou se zdravotní dopravní službou,“ informovala mluvčí českolipské nemocnice Kateřina Amrichová. Jak zdůraznila, je nezbytné, aby byl před triážovým stanem dodržován bezpečnostní odstup dvou metrů a zároveň aby pacienti a návštěvníci měli na obličeji ochrannou roušku. Mluvčí také potvrdila, že všichni, kteří v těchto dnech potřebují nemocniční pomoc, mohou do areálu nemocnice vjet a parkovat zde zdarma.

Lidé do triážového místa vstupují po dezinfekci rukou, která je zde umístěna. Po kontrole, která zahrnuje měření tělesné teploty bezdotykovým teploměrem, dostane každý pacient nebo návštěvník vstupní kartu, kterou s ním vyplní zdravotní sestra. „Triáž probíhá čtyřiadvacet hodin. Karta je potvrzením o kontrole a informací o tom, že pacient nebo návštěvník může pokračovat dál na příslušné pracoviště. Karta je součástí zdravotnické dokumentace,“ popsala Amrichová.

Pro přístup na pracoviště v areálu nemocnice je nutné se prokázat právě touto kartou, jinak zdravotníci odmítnou člověka ošetřit. Podle mluvčí Amrichové se tato povinnost týká i rodinných příslušníků nebo jakékoli osoby, která doprovází pacienta, což v současných mimořádných podmínkách může být maximálně jeden člověk. „Před vyšetřením pacient odevzdá na příslušném pracovišti vstupní kartu, bez které nebude ošetřen,“ uvedla mluvčí.

Triážovým místem NsP musí projít všichni pacienti a návštěvníci, kteří míří na oddělení v budovách A, B, C. Týká se to také všech pacientů, kteří jdou na gynekologii, plicní oddělení, ale také do budovy dětské nemocnice nebo na dětskou pohotovost. Dialyzovaní pacienti jdou přímo na dialýzu, triážová kontrola je čeká tam. „Opatření nám činnost nekomplikuje. Každé takové nařízení je v případě pandemie nutné a my ho respektujeme i ve vlastním zájmu,“ uvedla Miloslava Gedeon, jednatelka Zdravotní dopravy Štěpánek, která svými sanitami převáží nejvíce pacientů na Českolipsku.

Pokud jiná osoba nese hospitalizovanému pacientovi nutné osobní věci jako jídlo či ošacení, musí také vstoupit do triážového místa, kde oznámí, že nese věci pro hospitalizovaného pacienta. „Věci musí být zabalené do igelitového obalu označeného jménem a příjmením pacienta a oddělením, kde pacient leží a kam mu bude vše předáno,“ upřesnila Kateřina Amrichová.

Jak připomněla, pokud si lidé potřebují vyzvednout léky, tak je v areálu NsP výdej léčiv nemocniční lékárnou zajištěn výdejním pohotovostním okénkem. Stejně jako všechny ostatní nemocnice v Libereckém kraji také Nemocnice s poliklinikou v České Lípě zrušila veškerou neakutní, tedy odkladnou péči. Nemocnice také zavřela své odborné poradny.

Koronavirus v Česku