Zatímco nedostatek zaměstnanců ve zdravotnictví je otázka, kterou řeší nemocnice po celé republice, ta českolipská dokázala během léta personálně posílit oddělení napříč celou nemocnicí.

„Personální politice dlouhodobě věnujeme zásadní pozornost. Pracujeme na tom, aby prostředí v českolipské nemocnici bylo pro naše zaměstnance atraktivní ve všech parametrech. Především podporujeme jejich vzdělávání a odborný růst, pozornost věnujeme zkvalitňování podmínek jejich práce, vybavujeme jednotlivá oddělení moderní technikou, komunikujeme o jejich potřebách a snažíme se rozvíjet nemocnici v souladu s představami našich odborníků," vysvětluje přístup vedení k personální politice generální ředitel českolipské nemocnice Jaroslav Kratochvíl.

O polovinu lepší stav

Přes to, že na začátku roku přišlo vedení nemocnice se špatnými zprávy ohledně stavů lékařů. Tehdy hrozilo i uzavření některých oddělení a lékařský ředitel Vladimír Trenčiansky uváděl že nejkritičtější je situace na chirurgii, interně a také rentgenologii. Na většině oddělení chyběli jeden až dva lékaři. Nemocnice začátkem roku provoz zajišťovala za cenu přesčasů, v průměru zdejší lékaři měsíčně odpracovali 300 a 320 hodin, nyní je stav mnohem lepší.

„Od června do srpna nastoupilo do českolipské nemocnice celkem dvanáct nových lékařů a přibližně stejný počet zdravotních sester a ošetřovatelského personálu. Lékaři posílili Interní oddělení, ARO, Oddělení léčebné rehabilitace, Gynekologicko-porodnické oddělení, Chirurgické oddělení i pediatrii. Další tři noví lékaři posílí v září Neurologické oddělení, chirurgii a ARO," uvádí Kratochvíl.

Bonusy a benefity

V rámci propracované personální politiky nabízí nemocnice s poliklinikou v České Lípě řadu zaměstnaneckých bonusů. Kromě finančního ohodnocení, kdy v letošním roce došlo k 10% nárůstu mezd, obdrží noví zaměstnanci náborový příspěvek. Pro lékaře celkem 100 tisíc korun, pro zdravotní sestry 20 tisíc. Všichni zaměstnanci českolipské nemocnice mají týden dovolené navíc, dotované stravování, výhodné

mobilní tarify pro celou rodinu, či věrnostní kartu do Centra zdraví a nemocniční lékárny. Co je pro zaměstnance pracující zejména ve zdravotnictví velmi důležité, je významná podpora vzdělávání, hrazená zaměstnavatelem bez kvalifikační dohody. Vhod přijde také šest pracovních dní studijního volna. Absolutní novinkou, kterou českolipská nemocnice startuje v měsíci září, je zavedení stipendií pro studenty nebo flexi pasy pro všechny zaměstnance.

Aktuální počet zaměstnanců nemocnice v České Lípě k srpnu 2016 je 838, z toho je sto deset lékařů.

Nový a mladší kolektiv

Mezi novými lékaři jsou i doktoři ze zahraničí. „Lékaři, zejména ti kvalifikovaní, v republice na trhu práce nejsou. Samozřejmě se díváme i po cizincích, ti ale musí splňovat několik kritérií, hlavním z nich je dobře zvládat český jazyk," uvedl dříve Trenčiansky. Mezi novými lékaři se najdou i doktoři mladšího věku, národnost i věk jsou podle ředitele namixované. „Chválím vedení nemocnice za nové posily naší lékařské části. Pokud budou i lékaři mladí, tak je to jen dobře. Staří mají zkušenosti, ale občas mi jejich obličeje a přístup přijdou již unavené," říká Jana Novotná z České Lípy.