Českolipané tak konečně dostali možnost se v předstihu dozvědět, co budou jimi zvolení zástupci schvalovat. „Jejich pravidelným zveřejňováním před každým zasedáním jsme udělali další krok ke zlepšení komunikace s veřejností,“ vysvětlil tehdy místostarosta Jiří Kočandrle.

„Ve snaze přiblížit práci města veřejnosti budeme samozřejmě pokračovat,“ přislíbil. Jen o měsíc později tak přichází radnice s dalším vylepšením. Zveřejněné materiály pro zastupitele, které se až do zasedání aktualizují a doplňují, se obohatí o doposud chybějící přílohy, a to již od nadcházejícího lednové zasedání zastupitelstva.

„Samozřejmě s tím, že i v případě příloh bude respektován zákon na ochranu osobních údajů.“ řekl místostarosta Kočandrle.