Velkou výstavu historických palných a sečných zbraní, expozici brouků nebo vycpání zebry, lamy a mohutného medvěda grizzly mohou chystat ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. A to díky Libereckému kraji, který se rozhodl věnovat své příspěvkové organizaci částku téměř 800 tisíc korun na vylepšení expozic, přípravu nových výstav a rozšíření muzejních sbírek.

Peníze jsou účelovou dotací a kromě expoziční a výstavní činnosti půjdou také na ošetření, zpracování, uložení a dokumentaci sbírkových předmětů. „Současné stálé expozice v areálu českolipského kláštera a na pobočkách muzea budou doplněné o nové poutavé exponáty, jakými jsou figuríny s dobovými oděvy a interaktivní informační prvky,“ přiblížila krajská radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová.

Díky penězům od Libereckého kraje, ale i Ministerstva kultury ČR mohlo muzeum v posledním roce obohatit depozitáře řadou jedinečných předmětů, které veřejnosti postupně ukáže v expozicích a výstavách.

„Snažíme se jít stále s dobou a novými muzejními trendy. Těší nás, že se nám každý rok daří naši rozsáhlou sbírku doplňovat a rozšiřovat,“ uvedl ředitel Vlastivědného muzea a galerie Zdeněk Vitáček. Jak sdělil, každou chvíli dochází ve všech vědeckých oborech k malým i větším objevům, které je nutno popularizovat náležitou formou v expozicích. „Naším cílem je prezentovat výsledky současných výzkumů i nové sbírkové předměty srozumitelně, zábavně a především s vysokým informačním potenciálem,“ doplnil Vitáček. 

Zbraně a vycpaná zvířata

Podle ředitele Vitáčka by se v roce 2020 měla uskutečnit velká výstava historických palných a sečných zbraní z rozsáhlé sbírky českolipského muzea. V oblasti ošetření, zpracování a uložení sbírky muzeum plánuje provést rekonstrukci rozsáhlé a velmi cenné sbírky hmyzu. Nejlepší ukázky z ní ale uvidí návštěvníci už letos při entomologické výstavě. „Můžeme také nakoupit speciální technické vybavení pro kvalitnější obrazovou dokumentaci, konzervaci, uložení a preparaci našich sbírkových předmětů,“ vypočítal ředitel. „Naše specializované dílny získají také novou techniku, která umožní odbornou péči o sbírky.“

Muzeum svou exotickou sbírku a expozici zvířat z celého světa rozšiřuje dlouhodobě. Letošní novinkou byl například dermoplastický preparát kočkovité šelmy z Afriky a Asie – karakala. Preparace se teď dočkají velké druhy savců, jakými jsou obrovský medvěd grizzly, lama nebo zebra.

Muzejníci se zaměří na další náročné restaurování nejrůznějších textilií uložených ve sbírkách, především praporů, které se poté přesunou do stálé přehlídky historie regionu. Muzeum bude také pokračovat v budování nové stálé expozice o těžbě uranu na Českolipsku, ve které se návštěvníci vydají do uranového dolu. „Naše specializovaná odborná knihovna bude doplněna o odbornou literaturu, kterou budou moci využívat i naši badatelé,“ dodal Vitáček.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je příspěvkovou organizací Libereckého kraje a provozuje v regionu Českolipska několik svých poboček: Památník K. H. Máchy v Doksech, Víseckou rychtu v Kravařích, Bredovský zámeček v Jablonném v Podještědí a Archeologické muzeum v bývalé šatlavě v České Lípě. Základním zdrojem jeho rozpočtu je příspěvek Libereckého kraje na provoz, který představuje téměř 19 milionů korun, a na odpisy ve výši 475 tisíc korun. Pomáhají mu také mimořádné příspěvky kraje na investice. Druhým hlavním zdrojem jsou vlastní příjmy ve výši 1,4 milionu.