Nevím, ve kterých dalších městech ještě něco takového existovalo, ale rozhodně to nebylo častým jevem. Technicky byl využit takzvaný rozhlas po drátě. Ten už dnes málokdo pamatuje, ale měl tu výhodu, že byl nainstalován prakticky ve všech veřejných místnostech, na úřadech, ve školách, v podnicích, ve zdravotnických zařízeních, přinášel zprávy o místních událostech, sice dobově tendenční, ale aspoň nějaké. A byl proto i dost poslouchaný.

Pro takové vysílání se OF rozhodlo právě kvůli tendenčnosti oficiálních médií ještě dlouho po 17. listopadu, včetně televize, která už tehdy velmi výrazně ovlivňovala veřejné mínění. Došlo k tomu, když se pro ně podařilo získat personál rádia po drátě včetně pracovníků technického zabezpečení.

První relace proběhla 14. prosince 1989 a další pak každý čtvrtek, vždy ve stejnou dobu, zhruba od 9 do 9.30. Poslední vysílání bylo 14. dubna 1990. Ukončili jsme je dobrovolně, se začátkem volební kampaně před prvními svobodnými volbami, „abychom nebyli v nezasloužené výhodě proti dalším kandidujícím hnutím a stranám.“ Se znalostí toho, co se před volbami mnohdy děje dnes, se jistě může leckdo divit naší tehdejší naivitě. Pro vysílání jsem jako mluvčí OF připravoval text na základě podkladů, které jsme dávali dohromady v koordinačním centru v Arbesově ulici v České Lípě.

Pro mladší, kteří tu dobu nepamatují, nebo jen jako malé děti, je nutno vysvětlit, jaká vlastně byla struktura OF. Nešlo o politickou stranu, ale o hnutí, jeho činnost připomínalo něco, čemu politologové říkají přímá demokracie. Na náměstích (forum je latinsky náměstí) se pravidelně konaly demonstrace lidí, kteří poprvé po létech mohli veřejně nahlas kritizovat politické i ekonomické poměry, mohli bez obav vyslovovat své požadavky, navrhovat řešení.

S tím se pak museli nějak vypořádat aktivisté, kteří právě tvořili koordinační centrum, v němž se sešla i řada odborníků prakticky ze všech oblastí hospodářského a společenského života a vytvořila jednotlivé odborné komise.

Některé záležitosti se daly za jejich pomoci řešit v místě, řada dalších, kde to nešlo, se předávala dále, až do pražského koordinačního centra a přes politiky OF do parlamentu či do vlády. Ostatně, někteří místní byli přímo kooptováni i do celostátních zastupitelských sborů.
Podle vzoru Charty 77 neměla jednotlivá OF předsedy či jiné šéfy, nýbrž mluvčí. Ti se měli po čase střídat, také z bezpečnostních důvodů, protože zejména v první době si nemohli být jisti, zda nebudou zatčeni nebo jinak pronásledováni.

DALŠÍ ČLÁNKY K VÝROČÍ LISTOPADU 89 NAJDETE V PRAVÉM SLOUPCI

Autor: Miroslav Hudec