„Zachraňme gymnázium v České Lípě,“ vyzývali veřejnost studenti a pedagogové českolipského gymnázia letos v květnu. Nepomohli jim apely ani petice, jejichž prostřednictvím chtěli zabránit plánům krajského radního Radka Cikla na zrušení jedné ze dvou tříd osmiletého studia.

Krajští radní minulý týden schválili optimalizaci středního školství v Libereckém kraji, v jejímž důsledku gymnázium o třídu přijde s konečnou platností od září 2012. „Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji jsou změny nutné,“ řekl náměstek hejtmana pro školství a autor reformy Radek Cikl.

Budou nové obory

Tímto krokem přijde českolipské gymnázium postupně o 240 žáků. To se podle předchozích vyjádření ředitele gymnázia Stanislava Maye zákonitě odrazí ve financování provozu školy a může to ohrozit její ekonomickou stabilitu. Zmizení jedné třídy víceletého studia by mělo podle slibů z kraje nahradit otevření jedné třídy čtyřletého studia. To ale až v době, kdy dojde osmiletý ročník do kvinty.

Českolipska se dotknou i změny v oborech. Oproti jiným regionům Libereckého kraje je zde nadbytek učebních oborů. Naopak tu je nedostatek oborů maturitních a těch, které jsou zaměřené na dívky.

Odborné školy tak od příštího září přestanou nabízet nástavbové obory zaměřené na management a ekonomiku. Vzniknou naopak nové. Na Střední průmyslové škole v České Lípě budou například nově vyučovat obor mechanik strojů a zařízení. Na SOŠ a SOU 28. října pro změnu otevřou speciálně pro dívky obor kadeřník.

„Oborová nabídka mnohdy nekoresponduje s požadavky trhu práce, a proto byly nutné úpravy zaměřené na obsah vzdělávání. To pomůže absolventům škol k lepšímu uplatnění. Současně tím školy budou nabízet obory, o které je ze strany žáků a sociálních partnerů zájem,“ doplnil Radek Cikl.

Krajskou školskou reformu od samého počátku provázely protesty ze strany samotných studentů, pedagogů i široké veřejnosti. Svůj boj o zachování v původním rozsahu vyhrály jen některé. Úspěšné bylo například gymnázium v Mimoni nebo Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově.